Istraživanje i razvoj tržista veterinarskih lekova i vakcina

Jedna od osnovnih pokretačkih snaga kompanije FARMANIMA d.o.o. je u usmerenosti ka potrebama domaćeg tržišta veterinarskih lekova i vakcina. Iskusni menadžment tim, koji je u stalnoj komunikaciji sa stručnom veterinarskom javnošću (doktori veterinarske medicine zaposleni u veterinarskim organizacijama), prati savremene terapijske trendove u veterinarskoj medicini, analizira podatke iz svih dostupnih izvora i donosi odluke o novim proizvodima kojima proširuje listu veterinarskih lekova i vakcina. 

Marketing istrazivanje u veterinarstvu

Kategorije proizvodaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>