CEVAXEL-RTU

Naslovna > Antibiotici

CEVAXEL-RTU

CEVAXEL-RTU

Ceftiofur ( 50 mg/ ml) suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda i svinje

Proizvođač:
Ceva Sante Animale , 10 Avenue de la Ballastiere, 33500 Libourne, Francuska

Lekovi za govedaLekovi za svinje
Nosilac dozvole: FARMANIMA d.o.o., Živka Davidovića br.113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

1 ml suspenzije za injekciju sadrži:
Aktivna supstanca:
Ceftiofur ( u obliku hidrohlorida ) 50 mg

Indikacije:

Lečenje infekcija prouzrokovanih bakterijama osetljivim na ceftiofur.
Goveda:
• Za lečenje bakterijskog respiratornog oboljenja prouzrokovanog sa Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica i Haemophilus somnus.
• Za lečenje akutne interdigitalne nekrobaciloze (panaritium, zarazna šepavost goveda) prouzrokovanih sa Fusobacterium necrophorum i Bacteroides melaninogenicus ( Porphyromonas asaccharolytica ).
• Za lečenje akutnih post partum ( puerperalnih ) bakterijskih infekcija , u toku 10 dana posle telenja prouzrokovanih sa Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes i Fusobacterium necrophorum.
Svinje:
• Za lečenje bakterijskog respiratornog oboljenja prouzrokovanog sa Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae i Streptococcus suis.

Kontraindikacije:

Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na ceftiofur i druge ß- laktamske antibiotike.
Lek ne davati u slučaju poznate rezistencije na druge cefalosporine ili ß – laktamske antibiotike.

Neželjena dejstva:

Reakcije preosetljivosti se mogu javiti bez obzira na dozu. Alergijske reakcije ( npr. reakcije na koži, anafilaksija ) mogu se javiti povremeno.
U slučaju pojave alergijske reakcije primenu treba prekinuti.
Kod svinja se mogu javiti blage reakcije na mestu aplikacije, kao što su diskoloracija fascije i masnog tkiva, koje mogu da traju do 20 dana nakon aplikacije.
Kod goveda se mogu javiti blage reakcije na mestu aplikacije, kao što su otok tkiva, zadebljanje vezivnog tkiva i diskoloracija potkožnog tkiva i/ili površine fascija mišića. Kod većine životinja ove promene iščezavaju do 10 dana nakon injekcije, iako se blaga diskoloracija tkiva može zadržati do 28 ili više dana.

Doziranje i način primene:

Goveda: subkutana primena
• Respiratorno oboljenje: 1 mg ceftiofura ( u obliku hidrohlorida )/kg t.m./dan, u toku 3-5 dana tj. 1 ml/50 kg t.m.
• Akutna interdigitalna nekrobaciloza: 1 mg ceftiofura ( u obliku hidrohlorida )/kg t.m./dan, u toku 3 dana tj. 1 ml/50 kg t.m.
• Akutni post-partum ( puerperalni ) metritis, u toku 10 dana nakon telenja : 1 mg ceftiofura ( u obliku hidrohlorida )/kg t.m./dan , u toku 5 dana tj. 1 ml/50 kg t.m. Ovo patološko stanje, u nekim slučajevima može da zahteva primenu potporne terapije.
Svinje: intramuskularna primena
• 3 mg ceftiofura ( u obliku hidrohlorida ) / kg t.m./dan, u toku 3 dana tj. 1 ml/16 kg t.m.

Pre upotrebe dobro promućkati bocu da bi se proizvod vratio u stanje suspenzije.
Da bi se osiguralo pravilno doziranje i izbeglo subdoziranje, telesnu težinu treba odrediti što je moguće preciznije. Svaku sledeću injekciju treba dati na drugo mesto.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Pre upotrebe dobro promućkati bocu da bi se proizvod vratio u stanje suspenzije.
Da bi se osiguralo pravilno doziranje i izbeglo subdoziranje, telesnu težinu treba odrediti što je moguće preciznije. Svaku sledeću injekciju treba dati na drugo mesto.
Bočica se ne može upotrebiti više od 50 puta, pa korisnik treba da izabere odgovarajuće pakovanje.

Karenca:

Goveda:
Meso i iznutrice: 8 dana
Mleko: 0 dana
Svinje:
Meso i iznutrice: 5 dana

Posebna upozorenja:

Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti, na temperaturi do 25° C.
Čuvati van domašaja dece!
Rok upotrebe: 3 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

Providna, višeslojna plastična bočica, zapremine 100 ml i 250 ml, sa gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom, u kutiji.

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>