COLIVET SOLUTION

Naslovna > Antibiotici

COLIVET SOLUTION

COLIVET SOLUTION

kolistin ( 2 000 000 i.j./ml ) oralni rastvor

Ciljne vrste:
Svinje i živina (brojleri i roditelji lakog i teškog materijala)

Proizvođač:
Ceva Sante Animale, Z.I. Loudeac, Tres le Bois, Francuska

Lekovi za svinjeLekovi za zivina
Nosilac dozvole: FARMANIMA d.o.o., Živka Davidovića br.113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

1 mL oralnog rastvora sadrži:
Aktivna supstanca:
Kolistin (u obliku sulfata) 2 000 000 i.j

Indikacije:

Terapija gastrointestinalnih infekcija izazvanih neinvanzivnom E.coli, osetljivom na kolistin.

Kontraindikacije:

Kontraindikovana je primena preparata kod jedinki preosetljivih na polimiksine. Lek se ne primenjuje kod životinja sa oštećenjem bubrega.

Neželjena dejstva:

Samo ponekad kod tretiranih jedinki se mogu javiti reakcije preosetljivosti. Posle oralne primene kolistina može doći do pojave mučnine i povraćanja, naročito kod mlade prasadi. Ovi efekti su prolazne prirode. Kod duže upotrebe većih doza može doći do oštećenja bubrega.

Doziranje i način primene:

Oralna upotreba u vodi za piće, zameni za mleko ili direktna aplikacija u usta.
Živina:
75 000 i.j / kg telesne mase 3-5 uzastopnih dana ili 0,37 mL Colivet solution / 10 kg telesne mase dva puta dnevno 3-5 uzastopnih dana
Svinje:
50 000 i.j / kg telesne mase 3-5 uzastopnih dana ili 0,25 mL Colivet solution / 10 kg telesne mase dva puta dnevno 3-5 uzastopnih dana

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Svakodnevno pripremiti svež rastvor leka.
Radi boljeg konzumiranja lekovitog rastvora, a samim tim i efikasnijeg lečenja, poželjno je da životinjama nekoliko sati pre primene leka uskrati voda za piće, a tokom lečenja onemogući pristup drugom izvoru vode.

Karenca:

Meso i iznutrice: 2 dana
Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.

Posebna upozorenja:

Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C
Čuvati van domašaja dece!
Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 4 godine
Rok upotrebe nakon otvaranja: 3 meseca
Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi: 24 sata
Rok upotrebe nakon rastvaranja u mleku : 6 sati

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

Plastična flaša od 1L i 5 L sa zatvaračem za doziranje

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>