CONVENIA

Naslovna > Antibiotici

CONVENIA

CONVENIA

Cefovecin (80 mg/ml)
Prašak i rastvarač za rastvor za injekcije

Ciljne vrste:
Psi i mačke

Proizvođač:
Haupt Pharma Latina S.r.L, Strada Statale 156 Km 47,60004100 Borgo San Michele (Latina), Italija

Lekovi za psiLekovi za macke
Nosilac dozvole: Zoetis Belgium,Predstavništvo Beograd Vladimira Popovića 38-40, 11070 Beograd, Srbija
Sastav:

1 mL rastvora za injekciju sadrži:
Aktivna supstanca:
cefovecin-natrijum 84 mg

Indikacije:

Psi:
Za lečenje infekcija mekih tkiva i kože uključujući piodermije, rane i apscese uzrokovane sa Staphylococcus intermedius,beta hemolitičkim streptokokama, Escherichia coli i/ili Pasteurella multocida.
Za lečenje infekcija urinarnog trakta uzrokovanih sa E.coli i/ili Proteus spp.
Kao dodatna terapija mehaničkom ili hirurškom tretmanu kod teških infekcija gingiva i periodontalnih tkiva koje su prouzrokovane sa Porphyromonas spp. i Prevotella spp.
Mačke:
Za lečenje infekcija mekih tkiva i kože, apscesa i rana uzrokovanih sa Pasteurella multocida, Fusobacterium spp., Bacteroides spp., Prevotella oralis ,beta hemolitičkim streptokokama i/ili Staphylococcus intermedius.
Za lečenje infekcija urinarnog trakta uzrokovanih sa E.coli.

Kontraindikacije:

Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na cefalosporine ili penicilinske antibiotike.
Ne koristiti kod malih herbivora (uključujući zamorce i kuniće) niti kod drugih životinjskih vrsta koje nisu ciljne. Ne koristiti kod pasa i mačaka mlađih od 8 nedelja.

Neželjena dejstva:


Najčešća neželjena dejstva zabeležena kod mačaka su:povraćanje, dijareja, smanjen apetit, letargija, hiperaktivnost ili „čudno ponašanje“, kao i neprikladno uriniranje.
Najčešća neželjena dejstva kod pasa su:letargija, smanjen apetit, povraćanje, dijareja, krv u fecesu, dehidracija i gasovi. Takođe, moguća je pojava anafilaktičke reakcije kod obe ciljne vrste.

Doziranje i način primene:

Lek se aplikuje subkutano.
Primenjuje se za lečenje infekcija koje zahtevaju produženu terapiju.Antimikrobno dejstvo leka Convenia nakon jednokratne aplikacije traje do 14 dana.
Infekcije kože i mekih tkiva kod pasa:
Jednokratna subkutana injekcija u dozi od 8mg/kg TM(1mL na 10 kg TM).Ako je potrebno terapija se može ponoviti u intervalima od 14 dana tri puta.U skladu sa dobrom veterinarskom praksom lečenje piodermija trebalo bi produžiti i posle potpunog izlečenja kliničkih simptoma.
Teške infekcije gingiva i periodontalnih tkiva kod pasa
Jednokratna subkutana injekcija u dozi od 8mg/kg TM(1ml na 10 kg TM).
Apscesi i rane na koži i mekim tkivima kod mačaka:
Jednokratna subkutana injekcija u dozi od 8mg/kg TM(1mL na 10 kg TM).Ako je potrebno dodatno se može aplikovati još jedna doza 14 dana nakon prve aplikacije.
Infekcije urinarnog trakta kod pasa i mačaka
Jednokratna subkutana injekcija u dozi od 8mg/kg TM(1mL na 10 kg TM).

Da bi rekonstituisali lek navući 10 mL priloženog rastvarača iz boce i dodati u bocu koja sadrži liofilizovani prašak.Dobro protresti sve do potpunog rastvaranja praha.

Tablica doziranja

 

Težina životinje(psi i mačke)

Zapremina koju treba aplikovati

2,5 kg

0,25 ml

5 kg

0,5 ml

10 kg

1,0 ml

20 kg

2,0 ml

40 kg

4,0 ml

60 kg

6,0 ml

Zbog tačnog doziranja telesna masa mora biti tačno određena da bi se izbeglo subdoziranje.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Ovaj lek se ne sme upotrebljavati kod životinjskih vrsta koje nisu ciljne.
Oprezno upotrebljavati lek kod pacijenata koji su ranije imali reakcije preosetljivosti na cefovecin, druge cefalosporine, peniciline ili druge lekove.Ukoliko dođe do pojave alergijske reakcije prekinuti terapiju cefovecinom i uvesti odgovarajuću terapiju za preosetljivost na beta laktamske antibiotike.Ozbiljne akutne reakcije preosetljivosti mogu zahtevati lečenje epinefrinom i druge hitne mere, uključujući kiseonik, intravensku nadoknadu tečnosti, intravensku primenu antihistaminika, kortikosteroida i održavanje prohodnosti vazdušnih puteva kada je to klinički indikovano.Veterinar trebaju biti svesni da nakon prekida simptomatske terapije može doći do ponovne pojave alergijskih simptoma.
Istovremena upotreba drugih supstanci koje se u visokom stepenu vezuju za proteine (npr. furosemid, ketokonazol ili nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) mogu istovremeno konkurisati cefovecinu i tako dovesti do pojave neželjenih dejstava.
U nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj proizvod za veterinarsku medicinu ne sme se mešati sa drugim veterinarskim proizvodima.
Osnovu u terapiji periodontalnog oboljenja predstavlja mehanički i/ili hirurški zahvat.

Karenca:

Nije primenljivo

Posebna upozorenja:

Čuvati na temperaturi 2-8ºC.Ne zamrzavati.
Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.
Čuvati van domašaja dece.
Rok upotrebe: 2 godine.
Rok upotrebe nakon rekonstitucije: 28 dana

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

1 bočica sa praškom od 20 ml i 1 bočica sa rastvaračem od 15 mL.

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>