DRAXXIN

Naslovna > Antibiotici

DRAXXIN

DRAXXIN

Tulatromicin (100 mg/mL)
Rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda i svinje

Proizvođač:
Pfizer PGM , Amboise, Zone industrielle-29 route des industries, 37530 Poce sur CisseFrancuska

Lekovi za govedaLekovi za svinje
Nosilac dozvole: Zoetis Belgium,Predstavništvo Beograd Vladimira Popovića 38-40, 11070 Beograd, Srbija
Sastav:

1 mL rastvora za injekciju sadrži:
Aktivna supstanca:
Tulatromicin 100 mg

Indikacije:

Lečenje respiratornih bolesti goveda uzrokovanih sa Mannheimia (Pausterella) haemolytica, Pausterella multocida, Histophilus somnus i Mycoplasma bovis osetljivim na tulatromicin.
Lečenje infektivnog bovinog keratokonjunktivitisa (IBK) uzrokovanih sa Moraxella bovis i Neisseria spp.
Lečenje i preventiva respiratornih bolesti svinja uzrokovanih sa Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida i Mycoplasma hyopneumoniae osetljivim na tulatromicin.Utvrditi postojanje oboljenja u zapatu pre početka preventivne terapije.

Kontraindikacije:

Ne daje se životinjama preosetljivim na makrolidne antibiotike.
Ne daje se istovremeno sa drugim antibioticima iz grupe makrolida i linkozamina (pogledati 5.7).
Ne daje se kravama u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi
Ne daje se steonim kravama i junicama 2 meseca pre telenja ukoliko se njihovo mleko koristi u ishrani ljudi.

Neželjena dejstva:

Lek dat subkutano kod goveda često izaziva prolazni bol i otok na mestu ubrizgavanja koji može da perzistira do 30 dana. Takve reakcije nisu primećene kod svinja posle intramuskularne aplikacije.

Doziranje i način primene:


Goveda:2,5 mg tulatromicina/kg telesne mase (ili 1mL/40 kg telesne mase)
Svinje: 2,5 mg tulatromicina/kg telesne mase (ili 1mL/40 kg telesne mase)
Goveda:Lek se aplikuje jednokratno, subkutano (s.c.). Ako volumen za ubrizgavanje prelazi 7,5 mL (goveda preko 300 kg telesne težine) daje se na dva ili više mesta.
Svinje: Lek se aplikuje jednokratno, intramuskularno (i.m.). Ako volumen za ubrizgavanje prelazi 2 ml (svinje preko 80 kg telesne težine) daje se na dva ili vise mesta.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Preporučuje se tretiranje životinja u ranom stadijumu bolesti i procenjivanje odgovora životinje na terapiju u prvih 48 sati. Ako su klinički znaci bolesti ostali nepromenjeni ili se pogoršali, promeniti terapiju korišćenjem drugog antibiotika.

Karenca:

Goveda (za meso i iznutrice) - karenca je 49 dana
Svinje (za meso i iznutrice) - karenca je 33 dana
Ne daje se kravama u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi.Ne daje se steonim kravama i junicama 2 meseca pre teljenja ukoliko se njihovo mleko koristi u ishrani ljudi.

Posebna upozorenja:

Čuvati na temperaturi do 25°C.
Čuvati van domašaja dece.
Rok upotrebe: 3 godine
Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

Bočica od 50 ml u kartonskoj kutiji

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>