GENTAMICIN 5% inj

Naslovna > Antibiotici

GENTAMICIN 5%  inj

GENTAMICIN 5% inj

Gentamicin sulfat (50 mg/ml) Rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke

Proizvođač:
Provet S.A, Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka

Lekovi za konjiLekovi za govedaLekovi za ovceLekovi za kozeLekovi za svinjeLekovi za psiLekovi za macke
Nosilac dozvole: FARMANIMA d.o.o., Živka Davidovića br.113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Aktivne supstance:
Gentamicin (u obliku sulfata) 50 mg

Indikacije:

Gentamicin je indikovan za lečenje gastrointestinalnih, urogenitalnih i respiratornih infekcija kod:
• jagnjadi: pneumonija, gastroenteritis, infekcije urinarnog trakta i artritis.
• prasadi: kolibaciloza i druge infekcije gastrointestinalnog trakta.
• teladi: kolibaciloza, bronhitis, pneumonija i druge infekcije gastrointestinalnog trakta.
• konja: infekcije respiratornog i gastrointestinalnog trakta i artritis.
• pasa i mačaka: infekcije urinarnog trakta (nefritis, cistitis), metritis, pneumonija, bronhitis i otitis.

Kontraindikacije:

Ne primenjivati kod životinja sa teškom bubrežnom insuficijencijom. Ne primenjivati kod gravidnih životinja ( prolazi placentu i prouzrokuje oštećenja bubrega i čula sluha fetusa). Ne davati kunićima. Ne davati životinjama u laktaciji.

Neželjena dejstva:

Gentamicin može da dovede do reakcije preosetljivosti, neuromišićne slabosti, mučnine, povećanja transaminaza i alkalne fosfataze, ototoksičnosti i nefrotoksičnosti.

Doziranje i način primene:

Lek aplikovati intramuskularno u sledećim dozama:
Jagnjad, prasad : 0,4 ml / 10 kg t.m. / na 12 sati ( 2 mg gentamicina / kg t.m.)
Telad, konji: 2 ml / 50 kg t.m. / na 8 sati (2 mg gentamicina / kg t.m.)
Psi, mačke : 0,45 ml / 5 kg t.m. / na 12 sati prvog dana , a zatim na 24 sata ( 4,5 mg gentamicina / kg t.m. ). Ukoliko nema kliničkog poboljšanja u periodu od 7 dana, preporučuje se ponavljanje testa osetljivosti.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Ne primenjivati istovremeno sa aminoglikozidnim antibioticima (dihidrostreptomicin, kanamicin, itd.). Ne primenjivati istovremeno sa neuromišićnim blokatorima, opštim anesteticima i magnezijum sulfatom.

Karenca:

Meso: 72 dana

Posebna upozorenja:

Čuvati van domašaja dece.
Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti. Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

Staklena bočica od 100 mL

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>