HYDRODOXX®

Naslovna > Antibiotici

HYDRODOXX®

HYDRODOXX®

Doksiciklin (500 mg/g) prašak za oralni rastvor 

Ciljne vrste:
Svinje i brojleri

Proizvođač:
Biovet JSC , 39 Petar Rakov Street, 4550 Peštera, Bugarska

Lekovi za svinjeLekovi za zivina
Nosilac dozvole: FARMANIMA d.o.o. , Živka Davidovića br. 113, Beograd, Srbija
Sastav:

1 gr praška za oralni rastvor sadrži:
Aktivne supstance:
Doksiciklin (u obliku doksiciklin hiklata)                                     500 mg


Indikacije:

Pilići (brojleri) : terapija hronične respiratorne bolesti (CRD) izazvana sa Mycoplasma gallisepticum.
Svinje u tovu: terapija klinički izraženih respiratornih infekcija izazvane osetljivim sojevima Pasteurella multocida.
U slučajevima infekcije, preporučuje se bakteriološka potvrda dijagnoze, kao i test osetljivosti bakterija koje su izazvale infekciju.

Kontraindikacije:

Ne primenjuje se  kod životinja osetljivih na tetracikline.
Ne primenjuje se kod životinja kod kojih postoje oštećenja jetre.
Ne primenjuje se kod životinja kod kojih postoje oštećenja bubrega.
Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.

Neželjena dejstva:

Alergijske reakcije.
Fotosenzitivne reakcije.
Crevna flora može biti poremećena ukoliko se produžava terapija, posledično se mogu javiti poremećaji u varenju.
Ukoliko se pojave neželjene reakcije, prekinuti terapiju. Obavestiti nadležnog veterinara ukoliko se pojave neželjene reakcije koje nisu  navedene.

Doziranje i način primene:

Lek se aplikuje u vodi za piće.
Pilići : 20 mg doksiciklina (što je ekvivalentno 40 mg gotovog leka) po kg telesne mase dnevno, tokom 3 – 5  dana.
Svinje u tovu : 10 mg doksiciklina (što je ekvivalentno 20 mg gotovog leka) po kg telesne mase dnevno, 5  dana.
Za pripremu mediciniranog rastvora, treba uzeti u obzir telesnu masu životinja koje dobijaju terapiju kao i njihov dnevni unos vode. Konzumiranje vode može varirati u zavisnosti od faktora kao što su : starost, zdravstveno stanje, rasta,  sistem u stočarstvu. Bazirano na preporučenoj dozi i broju i težini životinja koje treba da se tretiraju, tačna količina leka Hydrodoxx se izračunava u skladu sa sledećom formulom:
 
…… mg HydroDoxx/  Prosečna t.m. (kg)  
kg t.m/ dan x životinja koje se tretiraju = …..mg HydroDoxx/
Srednja vrednost dnevne potrošnje vode (l) po životinji  l vode za piće

Da bi se odredila tačna doza, telesna masa treba da se odredi što preciznije da bi se izbeglo subdoziranje.
Unos medicinirane vode zavisi od kliničke kondicije životinja. Da bi se obezbedilo pravilno doziranje, koncentracija leka u vodi treba da se podesi. Ne koristi se u koncentraciji nižoj od 0,23 g/l sa pH nižim ili jednak 7,5 da bi se izbeglo taloženje.
Treba obezbediti slobodan pristup sistemu za napajanje životinjama koje se tretiraju da bi se osigurao adekvatan unos vode. Tokom perioda terapije, životinjama zabraniti pristum drugim izvorima vode za piće.
Koristiti kalibrisanu opremu za merenje leka ukoliko se koristi u delovima. Dnevna doza koja se dodaje u vodu, podrazumeva da će kompletna količina medicinirane vode biti konzumirana tokom 24 h.
Svakodnevno pripremiti svež medicinirani rastvor.
Preporučuje se priprema koncentrovanog rastvora približno 100 g/l koji se postepeno rastvara do terapijskih koncentracija.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Ne primenjuje se istovremeno sa drugim baktericidnim antibioticima (penicilini, aminoglikozidi i dr.).
Apsorpcija doksiciklina može biti smanjena u prisustvu velikih količina kalcijuma, gvožđa, magnezijuma ili aluminijuma u hrani.
Ne aplikovati istovremeno sa antacidima, kaolinom i preparatima gvožđa.
Preporučuje se da interval aplikacije leka i drugih preparata koji sadrže polivalentne katjone bude 1-2 sata zbog ograničene apsorpcije tetraciklina.
Doksiciklin pojačava delovanje antikoagulantnih lekova.
Rastvorljivost leka u vodi zavisi od pH i dolazi do taloženja ukoliko se rastvara u baznom rastvoru.
Mediciniranu vodu ne držati u metalnom kontejneru.

Karenca:

Meso:
Svinje: 6 dana
Pilići: 6 dana
Ne koristi se kod koka nosilja konzumnih jaja.
Ne koristi se 4 nedelje pre pronošenja jaja.

Posebna upozorenja:

Lek čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.
Čuvati van domašaja dece!
Rok upotrebe: 3 godine.    
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: lek upotrebiti odmah.
Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 24 sata.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

Kesa od 1 kg

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>