LINCO SPECTIN 100

Naslovna > Antibiotici

LINCO SPECTIN 100

LINCO SPECTIN 100

Linkomicin, spektinomicin (222 mg/g +444 mg/g)
Prašak za oralni rastvor

Ciljne vrste:
Svinje i živina

Proizvođač:
Pfizer Service Company BVBA (ELC), Hoge Wei 10, Zaventem, Belgija

Lekovi za svinjeLekovi za zivina
Nosilac dozvole: Zoetis Belgium,Predstavništvo Beograd Vladimira Popovića 38-40, 11070 Beograd, Srbija
Sastav:

1 g praška za oralni rastvor sadrži:
Aktivni sastojci:
Linkomicin-hidrohlorida (računato na linkomicin bazu) 222 mg
Spektinomicin-sulfat (računato na spektinomicin bazu) 445 mg

Indikacije:

Svinje:
Za lečenje enteritisa uzrokovanog sa Lawsonia intracellularis (ileitis).
Živina:
Lečenje infekcija uzrokovanih bakterijama i mikoplazmama osetljivim na kombinaciju antibiotika. Lečenje hronične respiratorne bolesti (CRD) kod tovne živine uzrokovane infekcijom mikoplazmama i koliformnim organizmima koji su osetljivi na dejstvo kombinacije antibiotika.

Kontraindikacije:

Preosetljivost na antibiotike u preparatu. Preparat se ne daje životinjama sa oštećenjem jetre i bubrega.Onemogućiti pristup hrani koja sadrži linkomicin kunićima, hrčkovima, zamorcima, konjima i preživarima.Unošenje ove hrane može kod ovih životinjskih vrsta da izazove teške gastrointestinalne poremećaje.

Neželjena dejstva:

Mogu da se jave prolazno razmekšavanje stolice i/ili blag otok anusa.Ovo je obično prolaznog karaktera.U retkim slučajevima može doći do blage iritacije i crvenila na koži.Ova stanja obično spontano prolaze u toku 5-8 dana bez prekidanja terapije.

Doziranje i način primene:

Svinje:
Linco Spectin 100 je formulisan za primenu kroz vodu za piće.Svaki dan pripremati svež rastvor.
Lečenje treba započeti odmah nakon pojave prvih simptoma bolesti.Preporučena doza je 10 mg na kg telesne mase dnevno a to se postiže primenom 63 mg kombinacije antibiotika (21 mg linkomicina+42 mg spektinomicina) na 1 litar vode.Ova medicinirana voda mora da bude jedini izvor vode za piće za svinje tokom perioda lečenja,7 dana.
Uputstvo za pripremu
Da bi postigli željenu dozu potrebno je rastvoriti sadržaj jedne kutije (150 g) Linco Spectin 100 u 1600 litara vode za piće.
Živina:
Linco Spectin 100 je formulisan za primenu kroz vodu kao jedini izvor vode za piće sve dok ga živina ne popije.Nakon toga, ako je potrebno, ostatak dana za piće se može dati nemedicinirana voda. Svaki dan pripremati svež rastvor.
Aplikovati 50 mg kombinacije antibiotika na kg telesne mase dnevno, na pojavu prvih znakova bolesti i nastaviti 3-7 dana.
Količina leka koja je dnevno potrebna, u gramima, je jednaka masi lečene živine pomnoženo sa 0,075. Ovu količinu zatim treba rastvoriti u vodi za piće u odnosu 150 g leka na 200 litara vode i dati kao jedini izvor vode za piće dok ne bude popijena.Nemediciniranu vodu treba obezbediti za ostatak dana.
U tabeli za doziranje date su količine leka koje treba rastvoriti u odgovarajućoj količini vode za piće.

Tabela za doziranje:na 1000 grla dnevno (na 50 mg/kg kombinacije antibiotika)

Grlo-Prosečna masa (g)

Litre medicinirane vode za piće potrebno za 1000 grla

40

4

100

10

200

20

500

50

1000

100

2000

200

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Lek primenjivati posle postavljene dijagnoze od strane veterinara i u skladu sa Uputstvom.Ukoliko se kod životinja jave znaci alergijske reakcije, prekinuti sa primenom leka i odmah tražiti pomoć veterinara.

Karenca:

Svinje:0 dana
Živina:Lek ne davati nosiljama čija se jaja koriste za ishranu ljudi.Živina može da se kolje za ishranu ljudi nakon 5 dana od poslednje aplikacije.

Posebna upozorenja:

Čuvati na suvom mestu na temperaturi do 25ºC. Mediciniranu vodu koja nije popijena u toku 24 sata treba baciti. Čuvati van domašaja dece.
Rok upotrebe: 3 godine.
Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi: 24 sata

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

150 g praška za oralni rastvor u kesi od polietilena, u plastičnoj kutiji

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>