LINCOCIN FORTE S

Naslovna > Antibiotici

LINCOCIN FORTE S

LINCOCIN FORTE S

Linkomicin, neomicin (330 mg+100 mg)
Intramamarni rastvor

Ciljne vrste:
Krave u laktaciji

Proizvođač:
Pfizer Manufacturing Belgium NV , Rijksweg 12,B-2870,Puurs, Belgija

Lekovi za goveda
Nosilac dozvole: Zoetis Belgium,Predstavništvo Beograd Vladimira Popovića 38-40, 11070 Beograd, Srbija
Sastav:

Jedan injektor (10 ml intramamarnog rastvora) sadrži:
Aktivne supstance:
Linkomicin u obliku linkomicin hidrohlorida 330 mg
Neomicin u obliku neomicin sulfata 100 mg

Indikacije:

Proizvod je namenjen za lečenje mastitisa kod krava u laktaciji.Proizvod je efikasan protiv Staphylococccus species (onih koji stvaraju i onih koji ne stvaraju penicilinazu) uključujući Staphylococcus aureus, Streptococcus spp uključujući Streptococcus agalactiae,Streptococcus dysgalactiae i Streptococcus uberis kao i koliformnih bakterija uključujući Escherichia coli.

Kontraindikacije:

Nisu poznate

Neželjena dejstva:

Nisu poznata

Doziranje i način primene:

Sadržaj jednog injektora (10 ml proizvoda) istisnuti u svaku od obolelih četvrti kroz sisni kanal. Ponoviti ovaj tretman u razmaku od 12 sati neposredno nakon dve uzastopne muže. Za inficirane četvrti potrebno je ukupno tri tretmana. Način primene:aseptično aplikovati u vime.
Tok lečenja treba da bude pod kontrolom veterinara

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Injektor koristiti jednom.
Pre aplikacije sisu treba očistiti i dezinfikovati.Izmusti vime u potpunosti. a) dugo istiskivanje:ukloniti beli kraj zatvarača povlačenjem prema gore. Nežno ubaciti kanilu u sisni kanal, pažljivo istisnuti sadržaj.
b) kratko istiskivanje:ukloniti beli kraj zatvarača povlačenjem prema gore.Nežno ubaciti kanilu u sisni kanal do 1/8 dužine,pažljivo istisnuti sadržaj.
Potiskivanjem klipa raspodeliti čitav sadržaj i masažom ravnomerno ga distribuirati u mlečnoj cisterni.Nakon ubrizgavanja preporučljivo je uroniti sve sise u odgovarajuće sredstvo za potapanje.

Karenca:

Meso:3 dana
Mleko:84 sata

Posebna upozorenja:

Čuvati u originalnoj ambalaži na temperaturi do 25ºC, zaštićeno od svetlosti.Ne zamrzavati. Čuvati van domašaja dece.
Rok upotrebe: 2 godine

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

Injektor zapremine 10 ml od polietilena.Kartonska kutija sadrži 24 injektora.

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>