MESSIPEN

Naslovna > Antibiotici

MESSIPEN

MESSIPEN

Ampicilin (150 mg/ml) suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda, konji, svinje, ovce, koze

Proizvođač:
Provet S.A, Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka

Lekovi za govedaLekovi za konjiLekovi za svinjeLekovi za ovceLekovi za koze
Nosilac dozvole: FARMANIMA d.o.o., Živka Davidovića br.113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

1 mL suspenzije za injekciju sadrži:
Aktivne supstance:
Ampicilin (u obliku trihidrata) 150 mg

Indikacije:

Messipen je indikovan u terapiji bakterijskih infekcija prouzrokovanih gram pozitivnim i gram negativnim bakterijama. Preporučuje se u sledećim slučajevima:
• Infekcije digestivnog trakta: infekcije prouzrokovane gram negativnim bakterijama kao što su E. coli i Salmonella spp.. Lek se izlučuje u visokoj koncentraciji putem žuči tako da deluje na dijareje bakterijskog porekla kod prasića, jagnjadi, jaradi, ždrebadi i teladi.
• Infekcije respiratornog trakta: pneumonije, bronhitis kao i druge sekundarne bakterijske infekcije kod primarnih virusnih infekcija.
• Infekcije urogenitalnog trakta: lek se izlučuje u velikim koncentracijama putem bubrega tako da se preporučuje za terapiju nefritisa i cistitisa.. Takođe, preporučuje se u terapiji MMA sindroma krmača.
• Preporučuje se i kod : crvenog vetra, sekundarnih bakterijskih infekcija, lokalizovanih infekcija, trauma, apscesa, zarazne šepavosti ovaca, post-hirurških infekcija, artritisa

Kontraindikacije:

Ne aplikovati životinjama osetljivim na peniciline i druge betalaktamske antibiotike.
Ne primenjivati kod životinja sa oštećenom funkcijom bubrega.
Ne daje se zečevima i glodarima (kunić, zamorac, hrčak, gerbil).

Neželjena dejstva:

Reakcije preosetljivosti. U slučaju pojave reakcije preosetljivosti, aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.
Može se javiti poremećaj varenja i dijareja koji su prolaznog karaktera.
Posle intramuskularne primene leka na mestu aplikacije se može pojaviti lokalni nadražaj sa bolom, a kod konja i ždrebadi lokalni otok koji spontano prolazi za nekoliko dana.

Doziranje i način primene:

Lek aplikovati intramuskularno, intraperitonealno ili subkutano u sledećim dozama:
Goveda, konji, svinje, ovce, koze : 5-10 mg/kg telesne težine svakih 8-12 sati tokom 3-5 dana
Intrauterina aplikacija:
Krave, kobile: 400-800 mg
Krmače, koze i ovce:200-400 mg

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Ne aplikovati intravenskim putem.
Ampicilin je rastvoren u uljanom rastvoru i uvek koristiti suv špric i iglu.
Ne aplikovati zajedno sa bakteriostaticima jer dolazi do smanjenja antibakterijskog delovanja (tetraciklini, tiamfenikol, fluorfenikol, eritromicin)

Karenca:

Meso goveda,ovaca, koza i svinja: 18 dana
Mleko krava: 24 časa
Mleko lečenih ovaca ne koristiti u ishrani ljudi

Posebna upozorenja:

Čuvati van domašaja dece.
Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25º C , zaštićeno od svetlosti.
Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

Staklena bočica od 100 ml

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>