ORBENIN EXTRA DRY COW

Naslovna > Antibiotici

ORBENIN EXTRA DRY COW

ORBENIN EXTRA DRY COW

Kloksacilin (600 mg )
Intramamarna suspenzija

Ciljne vrste:
Krave u zasušenju

Proizvođač:
Haupt Pharma Latina S.r.l. , SS 156 km 50, Borgo San Michele, Latina, Italija

Lekovi za goveda
Nosilac dozvole: Zoetis Belgium,Predstavništvo Beograd Vladimira Popovića 38-40, 11070 Beograd, Srbija
Sastav:

Jedan intramamarni špric sadrži
Aktivne supstance:
Kloksacilin-benzatin 600 mg

Indikacije:

Upotrebljava se kod krava za lečenje mastitisa u zasušenju i kao zaštita od infekcije vimena u periodu zasušenja.

Kontraindikacije:

Ne koristiti kod krava u laktaciji.

Neželjena dejstva:

Nema

Doziranje i način primene:

Nakon poslednje muže u laktaciji, u svaku četvrt vimena ubrizga se po jedan injektor, uz prethodno čišćenje i dezinfekciju sise. Pre aplikacije injektora voditi računa da ne dođe do kontaminacije nastavka koji ide u sisni kanal.
Posle ubrizgavanja preporučljivo je potopiti svaku od sisa u sredstvo za dezinfekciju vimena.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Videti u delu DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE.

Karenca:

Lek nije namenjen za upotrebu kod krava sa periodom zasušenja 42 dana ili kraćim. Mleko se za ljudsku upotrebu može koristiti odmah nakon teljenja (tj. kod prve muže krava koje se muzu dva puta dnevno).Ukoliko do teljenja dođe pre 42 dana od poslednje aplikacije leka mleko se za ljudsku upotrebu može koristiti od 44. dana od poslednje aplikacije. Meso lečenih krava se ne sme koristiti za ishranu ljudi za vreme trajanja lečenja. Meso se za ljudsku ishranu može koristiti odmah po prestanku lečenja ako je period zasušenja iznosio 42 dana ili duže.

Posebna upozorenja:

Čuvati na temperaturi do 25ºC.
Injektor se može samo jednom koristiti. Delimično iskorišćen injektor ne koristiti.
Čuvati van domašaja dece.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

Bela suspenzija u intramamamrnom špricu od polietilena male gustine. Kutija sadrži 24 intramamarna šprica.

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>