PENSTREP-JECT

Naslovna > Antibiotici

PENSTREP-JECT

PENSTREP-JECT

Benzilpenicilin-prokain, dihidrostreptomicin

(200.000 ij/ml + 200 mg/ml)

Suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda, ovce i svinje

Proizvođač:
Dopharma B.V., Zalmweg 24, 4941 VX Raamsdonksveer, Holandija

Lekovi za govedaLekovi za ovceLekovi za svinje
Nosilac dozvole: Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

1 ml suspenzije za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

Benzilpenicilin-prokain             200 mg

(ekvivalentno benzilpenicilina 200.000 i.j./ml)

Dihidrostreptomicin- sulfat        200 mg

Indikacije:

Lek je namenjen za lečenje mešovitih primarnih i sekundarnih bakterijskih infekcija respiratornog i urinarnog trakta, infekcija kože, mekih tkiva izglobova, crvenog vetra, mastitisa, metritisa, kao i za lečenje drugih infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na penicilin i/ili dihidrostreptomicin.

Kontraindikacije:

Lek se ne primenjuje kod životinja osetljivih na peniciline i aminoglikozidne antibiotike.

Ne primenjuje se kod životinja sa oštećenom funkcijom bubrega, jetre, oštećenim sluhom, poremećenom ravnotežom, kao i u visokom graviditetu.

Lek se ne primenjuje kod malih herbivora (kunić, zamorac, hrčak, džerbil).

Lek se ne primenjuje kod ovaca čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

Ne primenjuje se kod sasvim mladih životinja (ispod 1. meseca starosti) zbog mogućih neželjenih reakcija.

Neželjena dejstva:

Moguće su alergijske reakcije na lek. Ponovljena i dugotrajna primena leka može da izazove oštećenje bubrega i sluha. Vrlo retko, lek može da izazove ekscitacije, ataksiju, povraćanje, grčeve i abortus kod krmača i nazimica. Moguća je dijareja kod svih ciljnih vrsta.

Doziranje i način primene:

Goveda:

4 ml leka/100 kg t.m. (8000 i.j prokain-penicilina G i 8 mg dihidrostreptomocina/ kg t.m).

Svinje i ovce:

1 ml leka/20 kg t.m. (10000 i.j prokain-penicilina G i 10 mg dihidrostreptomocina /kg t.m.).

Lek se primenjuje intramuskularno, jednom dnevno, tokom 3 dana.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Pre upotrebe promućkati lek.

Predoziranje može nastati slučajnim intravenskim davanjem, a što može dovesti do pojave konvulzija, kolapsa i smrti.

Lek se ne primenjuje istovremeno sa opštim anesteticima, miorelaksantnim lekovima, magnezijumom, jakim diureticima i drugim nefrotoksičnim lekovima. Ne daje se istovremeno sa bakteriostatskim antibakterijskim lekovima (sulfonamidi, tetraciklini, makrolidni antibiotici, linkozamidi itd.)

Karenca:

Goveda i ovce :

Meso i i jestiva tkiva: 56 dana

Mleko krava u laktaciji : 5 dana

Svinje:

Meso i jestiva tkiva: 49 dana

Lek se ne primenjuje kod ovaca čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja:

Za primenu  na životinjama.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Bocu treba promućkati pre upotrebe. Lek ne primenjivati intravenozno. Na jedno injekciono mesto govedima aplikovati najviše 15 ml leka, a ovcama i svinjama najviše 10 ml leka. Moguća je pojava alergijske reakcije koja se leči H1 antihistaminicima i glukokortikoidima. Svinje su posebno osetljive i kod njih lek može da izazove hiperpireksiju, povraćanje, otok vulve, cijanozu ekstremiteta i abortus.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek se može koristiti kod krava u laktaciji.

Aplikacija prokain benzil penicilina može izazvati pobačaj kod suprasnih krmača.

Ne koristi se kod ovaca u laktaciji čije mleko je namenjeno za ishranu ljudi.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosteljivost (alergiju) nakon injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom.

Preosteljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto.

Alergijske reakcije na ove supstance povremenio mogu biti ozbiljne.

Osobe sa poznatom preosteljivošću na peniciline i cefalosporine treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom. Preporučuje se korišćenje rukavica za vreme rukovanja lekom.

Čuvati u frižideru, na temperaturi od 2-8 ºC.

Čuvati van domašaja dece!

Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 3 godine

Rok upotrebe nakon otvaranja: upotrebiti odmah.

Pre upotrebe promućkati!

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

Staklena bočica od 100 mL , sa gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom.

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>