QUINOEX -10

Naslovna > Antibiotici

QUINOEX -10

QUINOEX -10

Enrofloksacin (100 mg/ml), oralni rastvor

Ciljne vrste:
Kokoške (nosilje u odgoju, brojleri) i ćurke

Proizvođač:
Ceva Sante Animale , 10, avenue de la Balastiere, Zone Industrielle, Libourne, Francuska

Lekovi za zivina
Nosilac dozvole: FARMANIMA d.o.o., Živka Davidovića br.113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

1 mL oralnog rastvora sadrži:
Aktivna supstanca:
Enrofloksacin 100 mg

Indikacije:

Lečenje oboljenja prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivih na enrofloksacin, kao što su:
Kod kokošaka (nosilje u odgoju, brojleri):
-Mikoplazmoza prouzrokovana sa M. gallisepticum, M. synoviae
-Respiratorna i genitalna septikemična colibaciloza
-Salmoneloza izazvana S.typhimurium
-Hemofiloza izazvana Haemophylus paragallinarum
Kod ćuraka i tovnih ćurića:
-Mikoplazmoza izazvana M.meleagridis, M. iovae
-Kolibaciloza

Kontraindikacije:

Ne primenjivati QUINOEX 10 kod živine sa insuficijencijom bubrega i jetre, kao i kod ptica kod kojih se javila delimična osetljivost na druge hinolone. Ne davati kokama nosiljama čija jaja se koriste u ishrani ljudi

Neželjena dejstva:

Prilikom duže primene leka i u dozama većim od terapijskih, kao i u slučaju povišene temperature u objektu kada živina pije više vode pa unosi više leka, lek može prouzrokovati oštećenje zglobnih hrskavica i poremećaje u kretanju. Kod lečenih životinja mogu da se pojave alergijske reakcije i fotosenzibilazacija.

Doziranje i način primene:

Oralnim putem u vodi za piće.
Preporučena doza je 10 mg enrofloksacina/kg telesne mase jednom dnevno tokom 3-5 dana, što je ekvivalentno 0.5 mL Quinoex-10 u 1 L pijaće vode (što treba prilagoditi životinjama i uslovima snabdevanja vodom).

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Lečenje ne sme biti kraće od 5 dana kada se leči salmoneloza.
Svakog dana pripremati svež rastvor leka. Ako živina za 24 sata ne popije vodu koja sadrži enrofloksacin, potrebno je pripremiti novu vodu sa enrofloksacinom.
Takođe, ovaj baktericidni hemioterapeutik ne treba davati istovremeno sa tetraciklinima i makrolidnim antibioticima, jer oni umanjuju njegov antimikrobni efekat.

Karenca:

Meso : 8 dana
Ne davati kokama nosiljama i ćurkama čija jaja se koriste u ishrani ljudi.

Posebna upozorenja:

Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C.
Čuvati van domašaja dece!
Rok upotrebe: 2 godine u originalnom pakovanju
Rok upotrebe nakon otvaranja: 3 meseca
Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi: 24 sata

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

Plastična boca od 1L

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>