RODOTET ®

Naslovna > Antibiotici

RODOTET ®

RODOTET ®

tiamulin, hlortetraciklin
(33,3 + 100,0 mg / g)
premiks za mediciniranu hranu

Ciljne vrste:
Svinje

Proizvođač:
BIOVET JSC , 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska

Lekovi za svinje
Nosilac dozvole: FARMANIMA d.o.o., Živka Davidovića br.113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:
Aktivna supstanca:
Tiamulin-hidrogen fumarat........33,3 mg
Hlortetraciklin hidrohlorid........100,0 mg

Indikacije:

Rodotet se koristi:
- za terapiju i sprečavanje širenja oboljenja u zapatu i to: enzootske pneumonije, pleuropneumonije izazvane aktinobacilusom, hroničnog respiratornog oboljenja, dizenterije (krvavi proliv), proliferativne enteropatije (ileitis) i spirohetoze kolona;
- u slučajevima povećanog morbiditeta i mortaliteta nepoznate etiologije;
- za supresiju sekundarnih bakterijskih infekcija kod PRRS-a svinja i drugih virusnih infekcija.

Kontraindikacije:

Ne preporučuje se primena preparata kod priplodnih životinja, gravidnih i životinja koje sisaju.

Neželjena dejstva:

U retkim slučajevima, kod svinja se može pojaviti eritem ili slabi edem kože koji prolaze bez lečenja.

Doziranje i način primene:

Oralna primena, dobro umešan u hranu, tokom 7 do 10 dana. Da bi se obezbedila ravnomerna umešanost u hranu preporuka je da se odmerena količina preparata ( preračunata na osnovu propisane doze) pomeša postepeno, sledećim redom: do 10 kg hrane, do 100 kg hrane i do 1000 kg hrane.
Doziranje:
Prasad do 8 nedelja starosti:
- 2 kg premiksa (odgovara količini 66,6g tiamulin-hidrogenfumarata i 200g hlortetraciklina) na 1 tonu hrane, odnosno 200g premiksa na 100kg hrane.
Prasad starija od 8 nedelja:
- 3 kg premiksa (odgovara 99,9g tiamulin-hidrogenfumarata i 300g hlortetraciklina) na 1 tonu hrane, odnosno 300 g premiksa na 100 kg hrane.
Kod teških infekcija koje duže traju:
Prasad do 8 nedelja starosti:
- 3 kg premiksa na 1 tonu hrane, odnosno 300g na 100 kg hrane.
Prasad starija od 8 nedelja:
- 4,5 kg premiksa na 1 tonu hrane, odnosno 450g na 100 kg hrane.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Da bi se obezbedilo ravnomerno mešanje sa hranom, odmerenu količinu Rodotet®-a (prema navedenim dozama) prvo umešati u manju količinu hrane, a zatim dodati u ukupnu predviđenu količinu hrane.

Karenca:

Meso: 10 dana.

Posebna upozorenja:

Čuvati van domašaja dece!
Čuvati u originalnom pakovanju, dobro zatvoreno, na suvom i dobro provetrenom mestu, zaštićeno od svetlosti, na temperaturi do 25 °C. Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe nakon mešanja sa hranom: 3 meseca

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

Plastične boce od 150 g, kartonsko bure od 5 kg i 25 kg.

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>