RODOTIUM ® 10% PREMIX

Naslovna > Antibiotici

RODOTIUM ® 10% PREMIX

RODOTIUM ® 10% PREMIX

tiamulin (100 mg / g) premiks za mediciniranu hranu

Ciljne vrste:
Svinje

Proizvođač:
BIOVET JSC , 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska

Lekovi za svinje
Nosilac dozvole: FARMANIMA d.o.o., Živka Davidovića br.113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:
Aktivne supstance:
Tiamulin hidrogen fumarat 100,0 mg

Indikacije:

• Terapija i sprečavanje daljeg širenja enzootske pneumonije, pleuropneumonije izazvane aktinobacilusom, hroničnog respiratornog oboljenja, dizenterije (krvavi proliv), proliferativne enteropatije (ileitis) i spirohetoze kolona;
• Povećan morbiditet i mortalitet, nepoznate etiologije;
• Supresija sekundarnih bakterijskih infekcija kod PRRS-a svinja i drugih virusnih infekcija.

Kontraindikacije:

Tiamulin je inkompatibilan sa jonofornim antibioticima pa ne davati preparate koji sadrže monenzin, salinomicin ili narazin za vreme ili bar 7 dana pre ili posle primene Rodotium® 10% premix-a.

Neželjena dejstva:

U retkim slučajevima, eritem ili slabi edem kože se može pojaviti kod svinja koji prolaze bez terapije.

Doziranje i način primene:

Oralna primena, dobro umešan u hranu.
Doziranje:
Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Izbegavati kontakt proizvoda sa kožom. Direktni kontakt sa kožom ili sluzokožom može izazvati iritaciju. Ukoliko dođe do kontakta odmah isprati. Osobe koje rukuju sa proizvodom moraju nositi zaštitnu opremu kao što su: maska(respirator), zaštitne rukavice od nepropusne gume i zaštitne naočare i/ili štitnik za lice. Ne jesti i ne pušiti u prostoru gde se čuva preparat.
Posle upotrebe oprati ruke sapunom.

Karenca:

Meso : 5 dana

Posebna upozorenja:

U originalnom pakovanju, dobro zatvoreno, na suvom i dobro provetrenom mestu, zaštićeno od svetlosti i vlage na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece! Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

Kartonsko bure od 5 kg i 25 kg sa primarnim polietilenskim pakovanjem
Kese od 125 gr ; kese od 1 kg

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>