RODOTIUM ® 10%

Naslovna > Antibiotici

RODOTIUM ® 10%

RODOTIUM ® 10%

Tiamulin
100,0 mg / ml
rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Svinje

Proizvođač:
BIOVET JSC , 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska

Lekovi za svinje
Nosilac dozvole: FARMANIMA d.o.o., Živka Davidovića br.113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Aktivna supstanca:
Tiamulin 100,0 mg

Indikacije:

Terapija dizenterije, spirohetoze kolona, spirohetalnog enterokolitisa, proliferativne enteropatije, enzootske bronhopneumonije, aktinobacilusne pleuropneumonije i mikoplazmatskog artritisa kod svinja.

Kontraindikacije:

Tiamulin je inkompatibilan sa jonoformnim antibioticima (toksikološka inkompatibilnost) zato životinje ne smeju da primaju proizvode koji sadrže monenzin, salinomicin, maduramicin ili narazin tokom i najmanje 7 dana pre i posle tretmana sa Rodotium 10 % rastvorom za injekciju. Ne daje se u poslednjem mesecu gestacije kod krmača kao i kod rasplodnih nerastova.

Neželjena dejstva:

U retkim slučajevima može se pojaviti eritem kod svinja koji prolazi bez lečenja.

Doziranje i način primene:

Intramuskularna primena.
Prosečna doza je 10-15 mg tiamulina / kg telesne mase.
Doziranje:
• terapija dizenterije prouzrokovane sa Brachyspira hyodysenteriae, spirohetoze kolona, spirohetalnog enterokolitisa i proliferativne enteropatije: 1 ml / 12,5 kg telesne mase, jednokratno (u izuzetno teškim slučajevima terapija može da se ponovi posle 24 sata);
• terapija enzootske bronhopneumonije i mikoplazmatskog artritisa svinja: 1,5 ml / 12,5 kg telesne mase , 3 dana uzastopno;
• terapija aktinobacilarne pleuropneumonije svinja: 2,0 ml / 12,5 kg telesne mase, 3 dana uzastopno.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Lek se primenjuje imtramuskularno.

Karenca:

Za meso svinja: 10 dana po poslednjoj primeni leka.

Posebna upozorenja:

Lek čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti na temperaturi do 25°C.
Ne čuvati u frižideru. Ne zamrzavati.
Čuvati van domašaja dece! Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

Braon staklene bočice tipa II (po Ph. Eur.) od 100 ml sa gumenim zapušačem (po Ph. Eur.) i zatvorene sa aluminijumskom kapom.

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>