SPIROVET

Naslovna > Antibiotici

SPIROVET

SPIROVET

Spiramicin (600 000 i.j. / ml)
Rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda i svinje

Proizvođač:
Ceva Sante Animale , Z.I. La Ballastiere, 33500 Libourne, Francuska

Lekovi za govedaLekovi za svinje
Nosilac dozvole: FARMANIMA d.o.o., Živka Davidovića br.113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Aktivne supstance:
Spiramicin 600 000 i.j.

Indikacije:

Spiramicin je indikovan:
Kod goveda za terapiju:
• respiratornih oboljenja, gastroenteritisa, mastitisa, metritisa, omfalitisa i omfaloflebitisa, artritisa i pododermatitisa ( zarazna trulež papaka ).
Kod svinja, za terapiju:
• respiratornih oboljenja, enzootske pneumonije, gastrointestinalnih oboljenja, crvenog vetra, infekcija Streptokokama, artritisa, mastitisa, neonatalnih infekcija prasića, atrofičnog rinitisa.

Kontraindikacije:

Ne davati životinjama preosetljivim na makrolide.

Neželjena dejstva:

Kod goveda je moguća pojava lezija na mestu aplikacije, koje perzistiraju 42 sata posle primene.

Doziranje i način primene:

Lek aplikovati intramuskularno u sledećim dozama:
Svinje, telad: 75.000 IJ spiramicina/kg telesne mase odnosno 5ml SPIROVET-a na 40 kg
telesne mase, jednom ili dva puta u intervalu od 24 sata
Goveda: 30.000IJ spiramicina na kg telesne mase odnosno 5ml SPIROVET-a na 100 kg telesne mase, jednom ili dva puta u intervalu od 24 sata.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Na jedno mesto ne aplikovati više od 10 ml rastvora za injekciju kod svinja i 15 ml kod goveda i teladi.

Karenca:

Meso:
goveda: 52 dana, svinje: 31 dan
Mleko: 7 dana

Posebna upozorenja:

Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 ºC.
Čuvati van domašaja dece!
Rok upotrebe: 3 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

Plastična bočica od 50 mL; staklena bočica od 100 ml; plastična boca od 100 mL; plastična boca od 250 mL

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>