TILMOVET 30%

Naslovna > Antibiotici

TILMOVET 30%

TILMOVET 30%

tilmikozin (300 mg/mL )
rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda

Proizvođač:
BIOVET JSC , 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska

Lekovi za goveda
Nosilac dozvole: FARMANIMA d.o.o., Živka Davidovića br.113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Aktivne supstance:
Tilmikozin 300 mg

Indikacije:

Terapija respiratornih infekcija goveda izazvanih sa Pasteurella multocida, Mannheimia (Pasteurella) hemolytica, kao i kod infekcija izazvanih sa Haemophylus somnus, Histophylus spp.
Terapija infekcija povezanih sa goveđim respiratornim sindromom(BRD) udruženih sa Pasteurella multocida, Mannheimia (Pasteurella) hemolytica.

Kontraindikacije:

Preparat ne aplikovati intravenski. Ne aplikovati drugim životinjskim vrstama osim kod goveda. Ne primenjivati kod krava u laktaciji.

Neželjena dejstva:

Ponekad se može pojaviti na mestu aplikacije meki difuzni otok koji spontano nestane za par dana.

Doziranje i način primene:

Jednokratno, u dozi od 10 mg /kg telesne mase, odnosno 1 mL injekcionog rastvora na 30 kg telesne mase. Preparat se aplikuje subkutano u predelu vrata.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Preparat ne aplikovati intravenski. Ne aplikovati više od 10 ml po jednom mestu aplikacije. Tilmikozin je inkompatibilan sa jakim oksidacionim sredstvima, kao što su peroksidi, permanganati i druga sredstva.

Karenca:

Meso i iznutrice: 42 dana nakon poslednje aplikacije.
Ne koristiti kod mlečnih krava čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

Posebna upozorenja:

Čuvati u originalnom pakovanju , na temperaturi do 25 ºC, zaštićeno od svetlosti.
Čuvati van domašaja dece! Rok upotrebe: 2 godine u originalnom pakovanju
Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

Staklena bočica od 50 mL i 100 mL u kartonskoj kutiji

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>