DECTOMAX

Naslovna > Antihelmintici

DECTOMAX

DECTOMAX

Doramektin (10mg/ml), rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Svinje, goveda i ovce

Proizvođač:
Laboratorios Pfizer LTDA , Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves 1555, Guarulhos-SaoPaulo, Brazil

Lekovi za svinjeLekovi za govedaLekovi za ovce
Nosilac dozvole: Pfizer HCP Corporation, Predstavništvo Beograd , Trešnjinog cveta 1/VI, 11070 Beograd-Novi Beograd, Srbija
Sastav:

1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Aktivni sastojci:
Doramektin 10 mg

Indikacije:

Svinje
Za tretiranje šugarca, gastrointestinalnih nematoda, plućnih parazita,bubrežnih parazita i svinjske vaši.
Gastrointestinalne nematode (odrasli i larve četvrtog stepena):
Hyostrongylus rubidus
Ascaris suum
Strongyloides ransomi (samo odrasli)
Oesophagostomum dentatum
Oesophagostomum quadrispinulatum

Plućni paraziti:
Metastrongylus spp. ( samo odrasli)

Bubrežni paraziti:
Stephanurus dentatus (samo odrasli)

Šugarci:
Sarcoptes scabiei

Dectomax štiti svinje od infestacije i reinfestacije šugarcem 18 dana.

Goveda
Za lečenje i kontrolu sledećih štetnih vrsta gastrointestinalnih nematoda, plućnih nematoda, očnih parazita, ugrka, vaši i šugaraca.
Gastrointestinalne nematode(odrasli paraziti i larve 4. stepena)

Ostertagia ostertagi (uključujući inhibirane larve)
O.lyrata*
Haemonchus placei
Trichostrongylus axei
T.colubriformis
Cooperia oncophora
C.pectinata*
C.punctata
C.surnabada(syn.mcmasteri)
Nematodirus spathiger*
Bunostomum phlebotomum*
Strongyloides papillosus*
Oesophagostomum radiatum
Trichuris spp.*
*odrasli paraziti
Plućne nematode:(odrasli paraziti i larve 4. stepena)
Dictyocaulus viviparus
Očni paraziti:odrasli paraziti
Thelazia spp.
Ugrci:(u stadijumu parazita)
Hypoderma bovis
H.lineatum
Vaši:
Haematopinus eurysternus
Linognathus vituli
Solenopotes capillatus
Šugarci:
Psoroptes bovis
Sarcoptes scabiei
Može se koristiti kao pomoć u kontroli Nematodirus helvetianus, Damalinia bovis i šugarca Chorioptes bovis.
Farmakokinetika Dectomax rastvora za injekcije omogućava zaštitu goveda od infekcije i reinfekcije sledećim parazitima u navedenom periodu:

Vrste Dani

Ostertagia ostertagi 35
Cooperia oncophora 21
Dictyocaulus viviparus 35
Bunostomum phlebotomum 22
Oesophagostomum radiatum 21
Trichostrongylus axei 28
Linognathus vituli 28
Psoroptes bovis 42
Haemonchus placei 28

Da bi dobili optimalan efekat dejstva Dectomax rastvora za injekcije preporučuje se tretman stoke koja se nalazi u krdu i tretman treba ponoviti 8 nedelja kasnije. Ispitivanja su pokazala da se na taj način smanjuje nagomilavanje infektivnih larvi na pašnjaku i stoka štiti od gastroenteritisa parazitarne etiologije i parazitskih bronhitisa tokom sezone paše. Da bi se postigli ovi rezultati sve životinje moraju biti uključene u program i netretirana grla ne bi trebalo puštati na pašnjak. Tretiranu stoku uvek treba nadgledati u skladu sa dobrom praksom držaoca stoke. Tretman proveden na ovaj način štiti goveda od kliničkih oboljenja prouzrokovanih plućnim nematodama i omogućuje stvaranje prirodnog imuniteta. Međutim, usled nepredvidljive epidemiologije plućnih nematoda klinički znaci mogu se ponekad primetiti posebno prema kraju pašne sezone ako ona duža traje. Ako dođe do ove pojave stoku treba dalje lečiti anthelminticima koji su efikasni protiv plućnih nematoda.

Ovce:

Za lečenje i kontrolu Psoroptes ovis(ovčjeg šugarca), plućnih nematoda i ovčjih štrkljeva

Šugarci

Psoroptes ovis

Gastrointestinalne nematode(odrasli paraziti i larve 4. stepena(L4) osim ako nije drugačije navedeno):
Chabertia ovina (odrasli paraziti)
Cooperia curticei(L4)
C.oncophora
Gaigeria pachycelis
Haemonchus contortus
Nematodirus battus(L4)1
Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta*
Oesophagostomum columbianum
Strongyloides papillosus
Trichostrongylus axei
Trichostrongylus colubriformis
Trichostrongylus vitrinus
Trichuris spp.(odrasli paraziti)
*Inhibirani larveni stadijum(L4) uključujući i vrste koje su rezistentne na benzimidazole
1Za uspešno lečenje i kontrolu odraslih parazita i L4 larvi Nematodirus battus doza je 300mcg/kg.
Plućne nematode
Dictyocaulus filaria(odrasli paraziti)
Štrkljevi(L1,L2,L3)
Oestrus ovis

Kontraindikacije:

Ne koristiti kod muznih ovaca.
Ne koristiti kod muznih krava čije je mleko namenjeno za ljudsku upotrebu.
Ne koristiti kod zasušenih muznih krava uključujući i junice tokom 60 dana pre telenja.
Upotrebu kod pasa treba izbegavati zbog mogućih teških neželjenih dejstava.Zajedno sa drugim avermektinima izvesne rase pasa kao što su koli su posebno osetljivi na dormektin i posebnu pažnju obratiti da ne bi došlo do slučajnog gutanja.

Neželjena dejstva:

Nisu zapažena.

Doziranje i način primene:

Kod goveda: Jednokratna aplikacija 1ml (10 mg doramektina) na 50 kg telesne mase što je jednako 200mcg/kg,u vrat subkutano.

Kod ovaca: Jednokratna aplikacija 1ml (10 mg doramektina) na 33 kg telesne mase što je jednako 300mcg/kg telesne mase,intramuskularno za lečenje i kontrolu Psoroptes ovis(ovčji šugarac) i odrasli oblici Nematodirus battus.Dodatno treba preduzeti adekvatne mere da bi sprečili reinfestaciju. Proveriti da li su sve ovce koje su bile u kontaktu sa infestiranim ovcama tretirane. Nakon tretmana sprečiti kontakt između tretiranih ovaca i netretiranih neinficiranih stada u trajanju od najmanje 14 dana. Jednokratna aplikacija 1ml (10 mg doramektina) na 50 kg telesne mase što je jednako 200mcg/kg intramuskularno za kontrolu određenih gastrointestinalnih nematoda i štrkljeva.
Što preciznije odrediti telesnu masu da bi doziranje bilo tačno.

Kod svinja: Jednokratna aplikacija 1ml (10 mg doramektina) na 33 kg telesne mase što je jednako 300 μg/kg telesne mase, intramuskularno.

Kod prasadi težine 16 kg i manje lek treba dozirati u skladu sa pratećom tabelom:

Telesna masa(kg) Doza(ml)

Do 4 kg 0.1ml
5-7 kg 0.2ml
8-10kg 0.3ml
11-13kg 0.4ml
14-16kg 0.5ml

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Pogledati prethodnu rubriku DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE i rubriku KONTRAINDIKACIJE

Karenca:

Goveda:
Meso i iznutrice:60 dana
Mleko: Ne koristiti kod muznih krava čije je mleko namenjeno za ljudsku upotrebu
Ne koristiti kod zasušenih muznih krava uključujući i junice tokom 60 dana pre telenja.
Ovce:
Meso i iznutrice:56 dana
Mleko: Ne koristiti kod muznih ovaca čije je mleko namenjeno za ljudsku upotrebu
Svinje:
Meso i iznutrice : 49 dana

Posebna upozorenja:

Čuvati na temperaturi do 30ºC .
Ne čuvati u frižideru i ne zamrzavati.
Čuvati od direktne sunčeve svetlosti-ne vaditi bočicu iz zaštitnog plastičnog omotača.
Čuvati van domašaja dece. Rok upotrebe: 3 godine
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 6 meseci

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

Vrsta i sadržaj pakovanja:Staklena bočica a 50ml u neprozirnom plastičnom omotaču

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>