STOZZON-L 20%

Naslovna > Antihelmintici

STOZZON-L 20%

STOZZON-L 20%

levamizol (200 mg /g) oralni prašak

Ciljne vrste:
Goveda, svinje, ovce, koze, živina, psi i mačke

Proizvođač:
Provet S.A., Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka

Lekovi za govedaLekovi za svinjeLekovi za ovceLekovi za kozeLekovi za zivinaLekovi za psiLekovi za macke
Nosilac dozvole: FARMANIMA d.o.o., Živka Davidovića br.113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

1 g oralnog praška sadrži:
Aktivne supstance:
Levamizol (u obliku hidrohlorida) 200 mg

Indikacije:

Levamizol je antihelmintik širokog spektra koji deluje na valjkaste gliste. Stozzon-L 20% oralni prašak se preporučuje za terapiju infekcija prouzrokovanih valjkastim glistama i plućnim vlašcima kod preživara i svinja kao i kod infekcija valjkastim glistama kod živine, pasa i mačaka.
Preživari:
Levamizol je u visokom procentu deluje na zrele(95-100%) i nezrele (85-95) stadijume sledećih vrsta: Haemonchus spp., Neoascaris vitulorum, Trichostrongylus spp., Chabertia ovina, Cooperia spp., Oesophagostomum spp., Nematodirus spp., Dictyocaulus spp., Marshallagia marshalli, Thellazia spp. i Bunostomum spp.
Levamizol deluje na sojeve Haemoncus contortus, Ostertagia circumcinta i Trichostrongylus spp. koji su rezistentni na benzimidazole.
Levamizol deluje na zrele i nezrele oblike Ostertagia spp. u iznosu od 80%.
Levamozol deluje parcijalno (60-80%) na Protostrongylus rufescens i Strongyloides papillosus i manje od 60% na Trichuris spp.
Levamizol ne deluje na Muellerius capillaris i Cystocaulus ocreatus kao i na L4 stadijum larvi Ostertagia spp..
Levamizol ne deluje na jaja parazita.
Svinje:
Levamizol deluje na zrele i nezrele oblike Ascaris suum, Strongyloides ransomi i Metastrongylus spp.
Deluje na Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Clobocephalus urosubulatus i na zrele Stephanurus dentatus i nešto slabije na Trichuris suis.
Živina:
Levamizol je veoma efikasan protiv zrelih oblika i manje efikasan protiv nezrelih oblika Ascaridia spp., Heterakis spp., Capillaria spp., i Amidostomum anseris. U dovoljnoj meri deluje na Syngamus trachea.
Psi i mačke:
Levamizol efikasno deluje na askaride (Toxocara spp., Toxascaris leonina), ankilostome (Ancylostoma spp., Uncinaria stenocephala, Ollulanus tricuspis) i na nematode Capillaria aerophyla, Angiostrongylus vasorum, Aelurostrongylus abstrusus, Filaroides osleri i Crenosoma vulpis.
Levamizol efikasno deluje na mikrofilarije Dirofilaria immitis. Ne deluje na Trichuris vulpis.

Kontraindikacije:

Lek se ne daje životinjama preosetljivim na levamizol, kod oštećenja jetre i bubrega, kao ni kod prasadi čija je telesna masa ispod 10 kg.
Lek ne primenjivati kod muških priplodnih grla i gravidnih jedinki u poslednjem mesecu graviditeta.
Ne daje se kravama u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi kako ni kokama nosiljama konzumnih jaja.
Ne aplikovati konjima.
Ne daje se istovremeno sa drugim antihelminticima i ektoantiparaziticima na bazi ortofosfata. Takve preparate ne davati 14 dana pre ili posle primene levamizola.

Neželjena dejstva:

Levamizol kod goveda, ovaca i svinja može prouzrokovati abdominalni bol, pojačanu salivaciju, kašalj i povraćanje.
Ako se prekorači preporučena doza, životinje mogu pokazati poremećaje u motornoj funkciji kao što su: mišićni tremor, trešenje glavom i pojačana salivacija koji su prolaznog karaktera. 6-10% pasa posle uzimanja levamizola mogu povraćati, ali ovo nema efekta na efikasnost delovanja levamizola zato što se veoma brzo apsorbuje i dostiže maksimalne koncentracije u krvi 12 minuta posle aplikacije.
Aplikacija levamizola može usporiti nošenje jaja tokom 2-4 dana.

Doziranje i način primene:

Stozzon-L 20% se daje rastvoren u vodi za piće ili pomešan u hrani u sledećim dozama:
Goveda, ovce, koze:
1, 5 gr Stozzon-L 20%/ 40 kg telesne težine
Svinje:
1 gr Stozzon-L 20%/ 25 kg telesne težine
Živina:
172 gr Stozzon-L 20%/ 100 l vode za piće za kontrolu Ascaridia spp. i Heterakis spp.
250 gr Stozzon-L 20%/ 100 l vode za piće za kontrolu Capillaria spp.
Psi:
0,125-0,5 gr Stozzon-L 20%/ 10 kg telesne težine za kontrolu svih nematoda sem Dirofilaria spp.
5 gr Stozzon-L 20%/ 10 kg telesne težine dva puta dnevno tokom 14 dana za kontrolu infekcije sa Dirofilaria spp.
Mačke:
0,125-0,25 gr Stozzon-L 20%/ 5 kg telesne težine

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Ne aplikovati organohlorna jedinjenja 72 sata od poslednje aplikacije leka Stozzon-L 20%. Organofosforna, karbamatna ili po dejstvu nikotina slična jedinjenja kao što su pirantel i morantel pojačavaju toksično delovanje levamizola.
Ne sme se primenjivati zajedno sa lekovima kao što su fenotiazin, metridin i prokain.
Pošto preparat ne deluje ovocidno, nakon primene preparata treba neškodljivo ukloniti izmet ili stado prebaciti na drugi pašnjak. Primena leka ne preporučuje se kod kahektičnih, iscrpljenih ili životinja pod stresom.

Karenca:

Meso tretiranih životinja: 14 dana
Mleko tretiranih životinja, kao i jaja koka nosilja ne mogu se upotrebljavati u ishrani ljudi.

Posebna upozorenja:

Čuvati van domašaja dece.
Lek čuvati u originalnom pakovanju, na suvom i hladnom mestu, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti , na temperaturi do 25°C. Rok upotrebe: 3 godine
Rok upotrebe posle rastvaranja u vodi: 24 časa. Nakon zamešavanja u hranu proizvod upotrebiti odmah!

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

metalna kutija od 1 kg

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>