RIMADYL Small Animal Injection

Naslovna > Antiinflamatorni i antireumatski proizvodi

RIMADYL Small Animal Injection

RIMADYL Small Animal Injection

Karprofen (50 mg/ml) rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Psi i mačke

Proizvođač:
Pfizer Animal Health, Rue Laid Burniat 1 , 1348 Louvain-la-Neuve, Belgija

Lekovi za psi
Nosilac dozvole: Zoetis Belgium,Predstavništvo Beograd Vladimira Popovića 38-40, 11070 Beograd, Srbija
Sastav:

Aktivne supstance:
Karprofen 50 mg/ml

Indikacije:

Psi: Bol i zapaljenje nastalo posle hirurških zahvata u ortopediji i na mekim tkivima (uključujući i hirurške zahvate na oku).
Mačke: Bol u postoperativnom periodu.

Kontraindikacije:

Ne aplikovati intramuskularno.
Ne prekoračiti propisanu terapijsku dozu i dužinu trajanja lečenja.
Ne upotrebljavati lek kod životinja sa oboljenjem srca, bubrega i jetre.
Ne upotrebljavati kod životinja kod kojih postoji opasnost od nastanka ulceracija i krvarenja iz gastrointestinalnog sistema ili preosetljivosti na ovaj lek. U retkim slučajevima nakon aplikacije leka može doći, kao i kod drugih NSAIL-ova, do pojave idiosinkrazije sa znacima poremećaja funkcije bubrega ili jetre.
Ne upotrebljavati lek sa drugim NSAIL istovremeno ili u roku 24 časa.
Neki NSAIL se mogu čvrsto vezati za proteine plazme i konkurisati ostalim lekovima koji se čvrsto vezuju za proteine plazm,e što može imati toksično dejstvo.

Neželjena dejstva:

Nema.

Doziranje i način primene:

Psi: Preporučena doza je 4.0mg/kg telesne mase (1ml/12.5kg telesne mase), intravenskom ili subkutanom injekcijom, najbolje je aplikovati preoperativno, u vreme premedikacije ili za vreme uvođenja u anesteziju.
Da bi se analgetsko i antiinflamatorno dejstvo produžilo postoperativno, parenteralnu terapiju treba nastaviti Rimadyl tabletama 4mg/kg/dan u toku 5 dana.

Mačke: Preporučena doza je 4.0 mg/kg (0.24ml/3.0kg telesne mase) subkutanom ili intravenskom injekcijom, najbolje aplikovati preoperativno u vreme uvođenja u anesteziju. Zbog dužeg poluvremena eliminacije i užeg terapeutskog indeksa, posebnu pažnju obratiti na to da se ne prekorači propisana doza. Da bi se lek što tačnije dozirao preporučuje se upotreba špriceva zapremine od 1 ml.

Klinička ispitivanja kod pasa i mačaka sugerišu samo jednu dozu karprofena u prvih 24 časa peri- operativno. Ako je potrebna dalja analgezija u toku ovog perioda, može se aplikovati polovina doze (2mg/kg) karprofena psu (ali ne i mačkama), ako je potrebno.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Videti u delu DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE.

Karenca:

Ne primenjuje se

Posebna upozorenja:

Čuvati van domašaja dece.
Rok upotrebe: 3 godine. Uslovi čuvanja:na temperaturi frižidera (2-8°C). Ne zamrzavati.
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana. Uslovi čuvanja posle otvaranja :na temperaturi do 25°C.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

Bočica od tamnog stakla volumena 20ml zatvorena čepom od gume i aluminijumskim poklopcem. Spoljašnje pakovanje je kartonska kutija

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>