CEVAZURIL ®

Naslovna > Antiprotozoici (kokcidiostatici)

CEVAZURIL ®

CEVAZURIL ®

Toltrazuril (25 mg/ml), oralni rastvor

Ciljne vrste:
Brojleri i roditeljska jata

Proizvođač:
Ceva Sante Animale, Z.I. Loudeac, Tres le Bois, Francuska

Lekovi za zivina
Nosilac dozvole: FARMANIMA d.o.o., Živka Davidovića br.113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

1 mL oralnog rastvora sadrži:
Aktivna supstanca:
Toltrazuril 25 mg

Indikacije:

Terapija kokcidioze brojlera i rodoteljskih jata izazvane vrstama iz roda Eimeria: E. acervulina, E. tenella, E. necatrix, E. maxima i E. brunetti.

Kontraindikacije:

Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.

Neželjena dejstva:

Nisu poznata

Doziranje i način primene:

Oralna primena u vodi za piće.
7 mg toltrazurila/kg telesne mase dva dana uzastopno ili 28 mL oralnog rastvora/100 kg telesne mase dva dana uzastopno.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Svakodnevno pripremiti svež rastvor leka.
Radi boljeg konzumiranja lekovitog rastvora, a samim tim i efikasnijeg lečenja, poželjno je da se životinjama nekoliko sati pre primene leka uskrati voda za piće, a tokom lečenja onemogući pristup drugom izvoru vode.

Karenca:

Meso i iznutrice: 18 dana
Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.

Posebna upozorenja:

Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C.
Čuvati van domašaja dece!
Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 3 godine
Rok upotrebe nakon otvaranja: 3 meseca
Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi: 24 sata

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

boca od polietilena visoke gustine bele boje, zapremine 1L i 5L, sa zatvaračem za doziranje

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>