SACOX ® 120

Naslovna > Antiprotozoici (kokcidiostatici)

SACOX ® 120

SACOX ® 120

salinomicin ( 120 mg/g ) premiks za mediciniranu hranu

Ciljne vrste:
Pilići za tov (brojleri); nosilje u odgoju (do 12 nedelje starosti); kunići za tov

Proizvođač:
Biovet JSC, 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska

Lekovi za zivina
Nosilac dozvole: FARMANIMA d.o.o., Živka Davidovića br.113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:
Aktivna supstanca:
Salinomicin-natrijum 120.0 mg

Indikacije:

Sacox®120 je antikokcidijalni dodatak hrani za profilaksu kokcidioze uzrokovane vrstama E.acervulina, E.maxima, E.necatrix, E.mivati, E.tenella and E.brunetti kod brojlera i kod nosilja u odgoju (do 12 nedelje starosti).
Takođe se koristi za prevenciju kokcidioze kod kunića za tov koju prouzrokuju E.coecicola, E.perforans, E.media, E.irresidua, E.magna, E.piriformis, E.intestinalis, E.flavescens, E.stiedai.

Kontraindikacije:

Kontraindikovana je primena preparata kod roditeljskih jata, ćuraka i konja.
Preparat se ne sme davati zajedno sa tiamulinom, kao ni 7 dana pre i posle njegove primene jer može dovesti do supresije rasta i uginuća.

Neželjena dejstva:

Nisu poznata.

Doziranje i način primene:

Oralna primena, dobro umešan u hranu.

                                   

Ciljne vrste

Minimalni i maksimalni sadržaj salinomicina u hrani (ppm)

Količina Sacox®120 koja se dodaje u hranu (g/tona)

 Starost jedinki

Pilići za tov

60-70

500-583

-

Nosilje u odgoju

50

417

do 12 nedelja

Kunići za tov

20-25

167-208

-

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Da bi se obezbedilo ravnomerno mešanje sa hranom, odmerenu količinu Sacox®-a 120 (prema navedenim dozama) prvo umešati u manju količinu hrane, a zatim dodati u ukupnu predviđenu količinu hrane.

Karenca:

Pilići za tov i nosilje u odgoju do 12. nedelje starosti: 1 dan.
Kunići za tov: 5 dana.

Posebna upozorenja:

Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Čuvati u originalnom pakovanju, dobro zatvoreno, na suvom mestu, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.
Čuvati van domašaja dece.
Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe nakon mešanja sa hranom: 3 meseca

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

troslojna papirna kesa od 25 kg, sa unutrašnjim slojem od polietilena

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>