Virakil NG

Naslovna > Dezinficijensi

Virakil NG

Virakil NG

Baktericid, virucid, fungicid
Tečni dezinficijens širokog spektra i visokog nivoa
antimikrobnog delovanja

Proizvođač:
Ceva Sante Animale10, Avenue de la Ballastiere, 33500 Libourn, Francuska  • Za dezinfekciju  vozila, površina, opreme, prostora, protočnih sistema, za dezbarijere (za noge i točkove)
  • Idealan za dezinfekciju na farmama
  • Koncentrisan za optimalnu efikasnost

SASTAV

1 ml rastvora za dezinfekciju sadrži:

Alkil dimetil benzil amonijum hlorid.             340,6 mg

Glutar aldehid                                                 100 mg

Pomoćne supstance: Fosforna kiselina, Pineapple yellow, Pine AF 112365, voda

NAČIN DELOVANJA

Sinergetski  efektom  alkil dimetil benzil amonijum hlorida na propustljivosti ćelijske membrane (zbog lipofiile strukture) i  glutaraldehida na DNK / ARN (inhibicijom određenih enzima) omogućavaju proširenje spektra aktivnost na sve mikroorganizme.  

FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA 

• Izgled:. žuta tečnost sa prijatnim mirisom borova  

• rastvor (1%)  lako peni  

• pH vrednost ( kada je razređen u 1%) je 6,0  

• U rastvoru, VIRAKIL NG nije korozivan, on ostaje aktivan u prisustvu organskih materija i u tvrdoj vodom.  

MIKROBICIDNO DELOVANJE

BAKTERICIDNO DELOVANJE

Uslovi

Razređenje

Pseudomonas aeruginosa (Gram -)

10 ° C / 30 min.

Prisustvo organskih materija. 

Tvrda voda

0,04%

Proteus vulgaris (Gram - )

0,05%

Staphylococcus aureus (Gram +

0,10 %

Enterococcus hirae (Gram +)

0,05%

Escherichia coli (Gram -)

20°C / 5 min.

Tvrda voda.

0,10 %

Pseudomonas aeruginosa (Gram -)

0,10 %

Enterococcus hirae (Gram +)

0,05 %

Staphylococcus aureus (Gram +)

0, 0125%

 

FUNGICIDNO DELOVANJE

Uslovi

Razređenje

Absidia corymbifera

20°C / 15 min.

Tvrda voda.

1,00 %

Aspergillus cericolor

0,75%

Cladosporium clodororoides

≤ 0,75%

Candida albicans

20°C / 5 min

≤ 0,25%

 

VIRUCIDNO DELOVANJE

Srodne Bolesti

 

Uslovi

Razređenje

Adenoviridae

(Infektivni hepatitis pasa)

Kod živine: Egg Drop syndrome (Sindrom pada nosivosti)

20°C / 30 min

Prisustvo organskih materija

0,30%

20°C / 30 min. Tvrda voda.

0,10%

Orthomyxoviridae

(Svinjska influence H1N1)

Kod živine: Avijarna influenza (H5N1)

20°C/ 15 min.

Tvrda voda.

0,50%

Picornaviridae

(svinjski encefalomijelitis – enterovirus)

Kod živine: Avijarni nefritis , Avijarn encefalomijelitis, virusni hepatitis pataka
Kod svinja : Vezikularna bolest
Kod goveda: Slinavka I šap (Foot and mouth Disease)

20°C / 30 min.

Tvrda voda.

0,10%

 

UPOTREBA

Za čišćenje i dezinfekciju svih površina, VIRAKIL NG može da se koristi na površinama koje dolaze u kontakt sa hranom i namirnicama.

Samo za spoljašnju upotrebu!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

VIRAKIL NG se koristi se kao vodeni rastvor u koncentraciji od 0,25 – 1 % u skladu ciljanom antimikrobnom aktivnošću.

 

 

Potapanje* (oprema, Dezbarijere za noge, Dezbarijere za točkove)

Prskanje (površine)

Pranje (raspršivačem)

(> 100 bara **) (površine)

Termo magljenje (iz vazduha)

Predložena koncentracija

1 do 2%

1%

1%

VIRAKIL NG 1,5 ml / m3

Količina rastvora koji se koristi

Change or reload regularly when used in footdips or wheeldips

0.33 L / m2

0.1 L / m2

 

* Kontaktno vreme od 30 min se preporučuje za opremu

** Efficiency improved when used with a foaming lance.

 

OZNAKE UPOZORENJA I OBAVEŠTENJA                               

Opasno za prirodnu okolinu        

Korozivno

Može izazvati opekotine. Toksičan za udisanje i gutanje. Može izazvati alergiju u kontaktu sa kožom ili udisanjem. Veoma toksično za vodene organizme. Čuvati van domašaja dece. Čuvati u originalnom pakovanju u dobro provetrenim prostorijama. Ne udisati.  Izbegavati dodir sa kožom . U slučaju kontakta sa očima, isprati odmah sa dosta vode i potražiti medicinsku pomoć. Posle upotrebe, skinuti kontaminiranu odeću. Nositi zaštitne rukavice/naočare/masku. U slučaju incidenta, odmah potražiti medicinsku pomoć i pokazati uputstvo ili etiketu ovog preparata. Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama. Ne odlagati u spoljašnju sredinu. Preparat i ambalažu tretirati u skladu sa specijalnim uputstvima

NAČIN ČUVANJA

Preparat čuvati u originalnom pakovanju, zatvoren i na suvom mestu, na temperaturi do 25 ºC

PAKOVANJE

Plastična flaša od 5L

ZASTUPNIK

Farmanima d.o.o

Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>