DINOLYTIC

Naslovna > Hormoni

DINOLYTIC

DINOLYTIC

Dinoprost (5mg/ml)
Rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda, konji i svinje

Proizvođač:
Pfizer Manufacturing Belgium, Rijksweg 12, B-3670 Puurs, Belgija

Lekovi za govedaLekovi za konjiLekovi za svinje
Nosilac dozvole: Zoetis Belgium,Predstavništvo Beograd Vladimira Popovića 38-40, 11070 Beograd, Srbija
Sastav:

1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Aktivni sastojci:
Dinoprost u obliku dinoprost trometamola 5 mg

Indikacije:

Dinolytic ima luteolitičko i/ili oksitocinsko dejstvo kod goveda, konja i svinja. Indikacije za njegovu upotrebu su:
Goveda
1.Za efikasniju kontrolu vremena pojave estrusa u ciklusu krava
2.Lečenje krava koje imaju funkcionalno žuto telo,ali ne ispoljavaju znakove estrusa (sub-estrus ili tihi estrus).
3.Za izazivanje abortusa.
4.Za indukciju partusa.
5.Za lečenje hroničnog metritisa i piometre.
6.Za kontrolu pripusta (sinhronizacija estrusa).

Kobile
1.Za efikasniju kontrolu vremena estrusa u ciklusu kobila.
2.Lečenje kobila koje imaju funkcionalno žuto telo ali ne ispoljavaju znakove estrusa.
3.Za izazivanje pobačaja.

Svinje
1.Indukcija partusa
2.Za skraćenje intervala od zalučenja do estrusa i od zalučenja do oplodnje kod krmača u zapatima sa reproduktivnim problemima.

Kontraindikacije:

Kontraindikovana je upotreba kod životinja koje boluju od akutnih ili subakutnih oboljenja vaskularnog, gastro-intestinalnog ili respiratornog sistema.
Ne aplikovati intravenski. Ne upotrebljavati kod životinja koje su preosetljive na aktivni sastojak leka.
Proveriti da li su životinje gravidne pre upotrebe Dinolytica jer je dokazano da on dovodi do pobačaja ili indukcije porođaja kada se primeni u dovoljno visokim dozama kod mnogih životinjskih vrsta.
Dinolytic je neefikasan kada se aplikuje pre 5 dana nakon ovulacije.
Kod gravidnih,treba imati na umu malo verovatnu mogućnost rupture materice posebno ako nije došlo do širenja cerviksa.
Indukcija prašenja kod krmača ranije od 72 sata pre predviđenog datuma prašenja može dovesti do smanjenja vitalnosti prasadi.

Neželjena dejstva:

Goveda
Neželjeno dejstvo koje se najčešće javlja je porast rektalne temperature kod aplikacije doza koje su 5-10 puta veće od preporučene. Porast rektalne temperature je bio prolazan u svim posmatranim slučajevima bez štetnih posledica za životinje. U nekim slučajevima primećena je ograničena salivacija.
Zabeleženi su slučajevi lokalizovanih bakterijskih infekcija nakon ubrizgavanja koji mogu postati generalizovane infekcije.
Na prve znakove infekcije treba uvesti pravilnu antibiotsku terapiju koja posebno deluje na bakterije iz roda Clostridium. Da bi se umanjila mogućnost pojave bakterijskih infekcija na mestu ubrizgavanja treba se pridržavati aseptičnog postupka.

Konji
Neželjeno dejstvo koje se najčešće javlja je znojenje i smanjenje rektalne temperature. Ove promene su prolaznog karaktera i bez štetnih posledica za životinje. Ostale zabeležene reakcije bile su ubrzanje srčanog ritma, ubrzanje ritma disanja,nelagodnost u abdomenu, nekoordinisanost kretanja i ležanje. Ove reakcije se mogu primetititi u toku 15 minuta od ubrizgavanja i nestaju u toku jednog sata. Kod kobila očuvan je apetit u periodu ispoljavanja neželjenih dejstava.

Svinje
Prolazna neželjena dejstva su porast telesne temperature, ubrzanje ritma disanja, pojačana salivacija,nadražaj na defekaciju i uriniranje,rumenilo kože i nemir (savijanje leđa, kopanje nogama,češanje i griženje ograde) javljaju se povremeno nakon aplikacije dinoprosta suprasnim krmačama i nazimicama. Ovi efekti slični su znakovima koje pokazuju krmače pre normalnog prašenja samo se javljaju u kraćem vremenu. Ovi efekti se obično javljaju u toku 15 minuta od aplikacije i nestaju u toku 1 sata.

Doziranje i način primene:

Pojedinačna injekcija preporučene doze dinoprosta obezbeđuje luteolitičko dejstvo kod prisutnog funkcionalnog žutog tela.
Aplikovati intramuskularno. Preduzeti potrebne aseptične mere. Koristiti sterilne brizgalice i igle. Aplikovati kroz čistu i suvu kožu. Izbegavati ubrizgavanje kroz vlažnu ili prljavu kožu.
Goveda
Doza za sve indikacije kod goveda je 5ml Dinolytica (25 mg dinoprosta)
Kobile
Doza za sve indikacije kod kobila je 1ml Dinolytica (5 mg dinoprosta)
Svinje
1.Indukcija prašenja:2ml Dinolytica (10 mg dinoprosta) u toku 72 sata od očekivanog prašenja.
2.Upotreba post partum:2 ml Dinolytica (10 mg dinoprosta) 24 do 48 sati nakon prašenja.

NAPOMENA
1.Kontrola estrusa u ciklusu kod goveda i konja.
Pojedine krave ili junice lečene tokom diestrusa će normalno ući u estrus i ovulirati u toku 2-4 dana nakon lečenja.
Kobile lečene tokom diestrusa će normalno ući u estrus u toku 2 do 4 dana i ovulirati 8 do 10 dana nakon lečenja.
Ovo se može koristiti kao efikasna pomoć u pogledu upravljanja estrusom i pripustom kod pojedinih životinja. (Važno:aplikacija Dinolytica govedima i konjima u toku 4 dana nakon estrusa malo je verovatno da će da dovede do luteolize žutog tela. Aplikacija u toku 48 sati pre pojave sledećeg estrusa neće da utiče na vreme pojave estrusa nakon tretmana.)
2.Lečenje subestrusa (tihog estrusa) kod goveda i konja
Pojedine životinje mogu imati normalnu cikličnu aktivnost jajnika bez vidljivih znakova estrusa. Ovo se najčešće javlja u zimskim mesecima, na vrhuncu laktacije kod visoko produktivnih mlečnih krava i krava koje doje telad. Ako postoji žuto telo i do ovulacije nije došlo u prethodna 4 dana, aplikacija Dinolytica će da dovede do regresije žutog tela što će imati za posledicu pojavu estrusa i ovulaciju.
Oplođenje krava lečenih Dinolyticom zbog već navedenih indikacija može biti prirodnim pripustom, veštačkim osemenjavanjem u odgovarajuće vreme u skladu sa pojavom znakova estrusa ili određeno vreme inseminacije (jednom na 78 sati posle tretmana ili dvaput na 72 i 90 sati posle tretmana).
Kod produženog diestrusa kod kobila postoji poremećaj u pojavi znakova normalnog estrusa i ovo treba razlikovati od pravog anestrusa. Kod mnogih kobila koje su opisane kao anestrične tokom sezone parenja utvrđen je stalan nivo progesterona u serumu i prisustvo funkcionalnog žutog tela.
Razmer „neplodnih“,neuparenih i kobila u laktaciji koje ne pokazuju znakove estrusa može biti u produženom diestrusu. Nakon abortusa, rane smrti fetusa i njegove resorpcije ili kao rezultat pseudograviditeta nivo progesterona u serumu može biti stalan i funkcionalno žuto telo.
Lečenje ovakvih kobila Dinolyticom obično rezultira regresijom žutog tela koju prati estrus i/ili ovulacija.
3.Izazivanje abortusa kod goveda i kobila

Dinolytic se može koristiti da bi smo prekinuli graviditet kod goveda i kobila zahvaljujući njegovom luteolitičkom efektu tokom onih stadijuma graviditeta u kojima je žuto telo osetljivo na njegovo dejstvo i u onim stadijumima kada održavanje graviditeta zavisi od žutog tela kao jedinog izvora progesterona. Stadijum gestacije kod goveda je važan faktor koji utiče na dejstvo. Procenat životinja koji reaguju na jednokratnu intramuskularnu aplikaciju smanjuje se sa porastom perioda gestacije. Približan procenat koji reaguje je 90% u prvih 100 dana gestacije, 60% u toku 101-150 dana gestacije i 40% kod životinja preko 150 dana gestacije. U ranim fazama graviditeta, abortus se javlja u toku jedne nedelje ali kako se dužina graviditeta povećava vreme do abortusa takođe se može produžiti.
Kod kobila do 35 dana graviditeta regresija žutog tela uzrokovana Dinolyticom će izazvati pobačaj. Odgovor na terapiju između 40 i 90 dana graviditeta je manje predvidljiv, moguće usled sekrecije PMSG iz endometrijalnih čašica koja žuto telo čini refraktarno na luteolitički efekat Dinolytica. Između 90 i 120 dana graviditeta regresija žutog tela može dovesti do abortusa.

4.Indukcija porođaja kod goveda i svinja

Goveda: Dinolytic se koristi za indukciju porođaja 270 dana graviditeta ili kasnije. Interval od aplikacije do porođaja je 1 do 8 dana(prosečno 3 dana). Indukcija porođaja kod goveda indikovana je u slučajevima kada postoji rizik od prevelikog teleta ili gde je poželjan rani porođaj. Dodatno indukcija je indikovana u graviditetu koji je komplikovan različitim stanjima kao što su mumifikacija ili maceracija fetusa, hidrops amnionske ovojnice, hidroalantois itd. Dinolytic je indikovan za izbacivanje mrtvog fetusa.
Svinje:Dinolytic se može koristiti za indukciju porođaja u toku 3 dana od normalnog termina prašenja. Odgovor na terapiju kod pojedinih životinja može biti različit i kreće se u rasponu 24-36 sati od aplikacije do porođaja. Ovo može biti iskorišćeno kao prednost u kontroli vremena prašenja kod krmača i nazimica u kasnom graviditetu. Aplikacija pre 3 dana od predviđenog termina prašenja može dovesti do pojave slabe prasadi koja manje preživljavaju. Preporučuje se da se aplikuje rano ujutro nakon hranjenja. Izostanak odgovora primećen je kod malog procenta svinja iz nekih specifičnih razloga koji još uvek nisu otkriveni.

5.Lečenje metritisa ili piometre kod goveda

Kod krava često se javlja hronični metritis kao posledica akutnog ili subakutnog metritisa u prve 2 do 3 nedelje post-partum, za ovo je tipičan intermitentni purulentni ili mukopurulentni iscedak. Piometru karakteriše retencija purulentnog sadržaja u šupljini uterusa.
Lutealnu regresiju koja je posledica aplikacije Dinolytica prati estrus u čijem toku uterus postaje sredina nepovoljna za razvoj bakterija koje učestvuju u nastanku infekcije. Lečenje se može ponoviti nakon 10-12 dana tamo gde je dugotrajna infekcija.

6.Kontrola pripusta kod goveda

Dinolytic je indikovan zbog svog luteolitičkog efekta kod goveda.Ovaj efekat se može iskoristiti u kontroli vremena pojave estrusa kod cikličnih krava koje imaju žuto telo.Kod krava sa normalnim ciklusom najmanje 35 dana nakon telenja dokazana aktivnost Dinolytica dozvoljava širok opseg programa za kontrolu estrusa.

Program I

1.Ubrizgati 5 ml Dinolytica intramuskularno
2.Ovo ponoviti nakon 11 (10-12) dana,zatim
3.Osemenjavati 78 (75-80) sati nakon druge injekcije Dinolytica.Nije potrebno detektovati estrus ako životinje imaju normalan ciklus.

Ovaj program se preporučuje kod većine zapata sa uspešnim v.o. gde se zna da su krave ciklične.

Program II

1.Ubrizgati 5 ml Dinolytica intramuskularno
2.Ponoviti ovo za 11 (10-12) dana,zatim
3.Osemenjavati 72 (70-74) sata i 90 (88-96) sati nakon druge injekcije Dinolytica.Nije potrebno detektovati estrus ako životinje imaju normalan ciklus.

Dvostruka inseminacija je u nekim zapatima za posledicu imala povećan procenat steonosti.

Program III

1.Ubrizgati 5 ml Dinolytica intramuskularno
2.Ponoviti ovo za 11 (10-12) dana,zatim
3.Osemenjavati nakon detekcije estrusa.

Program IV

1.Ubrizgati 5 ml Dinolytica intramuskularno
2.Osemenjavati nakon detekcije estrusa.

Ako je nepoznato da li većina tretiranih životinja ima normalan ciklus Programi III i IV gde je potrebno detektovati estrus su preporučljiviji od Programa I i II gde je osemenjavanje određeno vremenski.Prirodni pripust može se primenjivati nakon svakog od ovih programa ili se može ponoviti kod sledećeg estrusa,jedan ciklus kasnije kod svih životinja koje nisu koncipirale kod prvog osemenjavanja.
Praktična upotreba ovih programa može zavisiti od različitih faktora i u mnogim slučajevima ovi programi mogu biti prilagođeni specifičnim potrebama.Na primer,neki veterinari žele da naprave svoje vlastite programe za specifične situacije.Aktivnost Dinolytica lako se može prilagoditi svakom pojedinačnom pristupu.Ove promene trebalo bi pažljivo vrednovati kako bi se uverili da su one suštinski uticale na uspeh programa oplodnje.

7. Za skraćenje intervala od zalučenja do estrusa i od zalučenja do oplodnje kod krmača u zapatima sa reproduktivnim problemima
PGF2α ima stimulišući efekat na kontrakcije uterusa što za posledicu ima bolju evakuaciju sadržaja post-partum.Klinička istraživanja u zapatima sa reproduktivnim problemima potvrdila su da tretman Dinolyticom može imati za rezultat brže ulaženje u estrus i brže oplođenje nakon prašenja.

OPŠTE NAPOMENE

Mnogi faktori doprinose uspehu ili neuspehu u reprodukciji i oni su bitni kada se vreme oplođenja reguliše Dinolyticom.
Neki od ovih faktora su:
1.Goveda i kobile moraju imati žuto telo na jajniku 5 dana ili više kako bi Dinolytic imao luteolitičko dejstvo
2. Mora se osemenjavavati semenom visoke plodnosti
3.Osemenjavanje mora biti pravilno
4.Estrus mora biti tačno detektovan ako se ne osemenjava prema vremenu
5.Objekti moraju biti adekvatni da omogućuju rukovanje životinjama bez posledica.
6.Hranidbeni status mora biti adekvatan pre i tokom sezone oplodnje jer ovo ima direktan uticaj na koncepciju i poticanje estrusa kod junica ili uspostavljanje normalnog ciklusa kod krava nakon telenja.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Videti u delu DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE.

Karenca:

Mleko:0 dana
Meso:24 sata.

Posebna upozorenja:

Čuvati na temperaturi do 25°C.Čuvati van domašaja dece.
Rok upotrebe: 24 meseca
Rok upotrebe nakon otvaranja:proizvod utrošiti u toku 28 dana.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

Bočica od stakla tipa I od 10 ml sa gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>