FERTIPIG

Naslovna > Hormoni

FERTIPIG

FERTIPIG

Serumski gonadotropin, horionski gonadotropin

(400 i.j./5 mL + 200 i.j./5 mL)

liofilizat i rastvarač za rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Svinje (krmače)

Proizvođač:
Ceva Sante Animale La Ballastiere, Zone Industrielle, Libourne, Francuska

Lekovi za svinje
Nosilac dozvole: Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

Fertipig se primenjuje nakon rastvaranja  (rekonstitucije) sadržaja jedne bočice (5 doza) u 25 mL rastvarača:

1 bočica sa 5 doza liofilizata za rastvor za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

gonadotropin, serumski konjski (PMSG)                           2000 i.j.

horionski gonadotropin  (HCG)                                          1000 i.j.

25 mL rastvarača za rastvor za injekciju sadrži:

Pomoćne supstance:

benzilalkohol                                                                       375  mg

Jedna doza od 5 mL rastvora za injekciju, dobijenog rekonstitucijom liofilizata, sadrži :

Aktivne supstance:

gonadotropin, serumski konjski (PMSG)                           400 i.j.

horionski gonadotropin  (HCG)                                        200 i.j.

Indikacije:

Lek je indikovan za primenu kod krmača posle odlučenja prasadi, za :

  • Indukciju i sinhronizaciju estrusa, u roku od 7 dana nakon primene
  • Skraćenje perioda između odlučenja i estrusa kod krmača sa kasnm estrusom
  • Terapiju sezonskog anestrusa
Kontraindikacije:

Ne davati gravidnim životinjama.

Ne davati životinjama sa poznatom preosetljivošću  na aktivne supstance ili bilo koju pomoćnu supstancu u sastavu leka.

Lek se ne daje krmačama kod kojih su dijagnostikovane folikularne ciste.

Neželjena dejstva:

U retkim slučajevima zabeležen je anafilaktički šok kod ponovljene aplikacije PMSG i hCG.  PMSG i hCG u sastavu leka su proteini egzogeni za druge životinjske vrste, osim za konje odnosno  ljude, te zbog toga mogu da izazovu reakciju antigen- antitelo.

Doziranje i način primene:

Za intramuskularnu upotrebu.

Rastvoriti liofilizat dodavanjem male količine rastvarača i mešati dok se ne dobije homogeni rastvor. Dobijeni rastvor preneti u bočicu koja sadrži preostalu količinu rastvarača i promućkati dok se ne dobije homogeni rastvor.

Doza:

400 i.j. konjskog serumskog gonadotropina i 200 i.j. horionskog gonadotropina, tj. 5 mL rekonstituisanog rastvora po životinji, jednokratno tokom prva 24 časa posle odlučenja prasadi.

Karenca:

Meso i iznutrice: nula dana

Posebna upozorenja:

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

U slučaju anafilaktičkog šoka, primeniti simptomatsku terapiju.

Ne aplikovati lek u subkutano masno tkivo.

 

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama.

Prilikom rukovanja lekom treba biti oprezan, kako ne bi došlo do samoubrizgavanja leka. U slučaju samoubrizgavanja leka, hitno potražiti medicinsku pomoć i lekaru pokazati uputstvo za lek ili etiketu leka.

Oprati ruke posle rukovanja lekom. Preparat može izazvati blagu iritaciju kože.

Ukoliko dođe do kontakta kože sa lekom, mesto kontakta treba odmah oprati velikom količinom vode.

Trudnice, žene sa nepotvrđenom trudoćom i žene koje planiraju trudnoću ne treba da rukuju ovim lekom zbog rizika od slučajnog samoubrizgavanja. Ispitivanja sprovedena na laboratorijskim životinjama su pokazala da postoje dozno-zavisni teratogeni efekat kod primene kombinacije hCG/PMSG.

Osobe sa poznatom preosetljivošću na gonadotropine treba da izbegavaju kontakt sa ovim preparatom.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

 

Unutrašnje pakovanje:

Liofilizat za rastvor za injekciju: bočica od bezbojnog stakla (tip I), zatvorena čepom od hlorobutil gume, aluminijumskom kapicom i flip off plastičnom kapsulom zelene boje. Bočica sadrži 5 doza liofilizata za rastvor za injekciju.

Rastvarač za rastvor za injekciju: bočica od bezbojnog stakla (tip II), zatvorena čepom od hlorobutil gume, aluminijumskom kapicom i flip off plastičnom kapsulom zelene boje. Bočica sadrži 25 ml rastvarača za rekonstituciju 5 doza liofilizata za rastvor  za injekciju ( sadržaj 1 bočice).

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija, koja sadrži 1 bočicu sa liofilizatom za rastvor za injekciju i 1 bočicu sa rastvaračem i Uputstvo za lek.

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>