OVARELIN

Naslovna > Hormoni

OVARELIN

OVARELIN

gonadorelin (0,05 mg/ml), rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Krave i junice

Proizvođač:
Ceva Sante Animale, 10, avenue de la Balastiere, 33500 Libourne, Francuska

Lekovi za goveda
Nosilac dozvole: FARMANIMA d.o.o., Živka Davidovića br.113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Aktivne supstance:
Gonadorelin (u obliku diacetat tetrahidrata) 0,05 mg

Indikacije:

Terapija odložene ovulacije (ponavljano osemenjavanje, povađanje). Povađanje kod krava i junica predstavlja višekratno osemenjavanje (dva ili tri puta) a da pri tome one ne ostanu steone, uprkos redovnom ciklusu (svakih 18 do 24 dana) sa jasno ispoljenim kliničkim simptomima i bez promena na reproduktivnim organima.

Kontraindikacije:

Lek ne aplikovati kravama na kraju ovulacionog ciklusa i u slučaju infektivnih oboljenja i drugih poremećaja zdravstvenog stanja životinja.

Neželjena dejstva:

Poremećaji estralnog ciklusa.

Doziranje i način primene:

Intramuskularna aplikacija.
0,1 mg gonadorelina po životinji jednokratno ili 2 ml Ovarelina po životinji.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

GnRH se aplikuje tokom estrusa.
Kod krava i junica koje su više puta osemenjavane primećeno je da nizak nivo LH pre ovulacije prouzrokuje odloženu ovulaciju. Aplikacija GnRH tokom estrusa povećava spontani LH pik i sprečavapojavu odložene ovulacije. Da bi se povećao procenat gravidnih životinja, treba slediti sledeći raspored aplikacije preparata i veštačkog osemenjavanja:
• aplikovati preparat 4-10 sati posle detekcije estrusa
• preporučuje se da interval izmedju aplikacije i osemenjavanja iznosi najmanje 2 sata
• osemenjavanje treba izvesti u skladu sa uobičajenom preporukom , tj. 12-24 sata posle detekcije estrusa

Karenca:

Meso i iznutrice: 0 dana
Mleko: 0 dana

Posebna upozorenja:

Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti.
Čuvati van domašaja dece!
Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine
Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

Staklena bočica od 10 ml i 20 ml u kartonskoj kutiji

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>