SYNCRO-PART ® 30 mg

Naslovna > Hormoni

SYNCRO-PART ® 30 mg

SYNCRO-PART ® 30 mg

fluorogeston acetat 30 mg , vaginalni sunđer

Ciljne vrste:
Ovce (ovce i šilježad)

Proizvođač:
CEVA Sante Animale , Zone Industrielle,10 avenue de la Balastiere, 33500 Libourne, Francuska

Lekovi za ovce
Nosilac dozvole: FARMANIMA d.o.o., Živka Davidovića br.113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

Jedan vaginalni sunđer sadrži:
Aktivne supstance:
Fluorogeston acetat 30 mg

Indikacije:

Syncro-part® 30 mg se koristi kod ovaca i šilježadi u kombinaciji sa PMSG za:
- Indukciju i sinhronizaciju estrusa i ovulacije u anestrusu (ovce izvan ciklusa i šilježad pred prvi pripust)
- Sinhronizaciju estrusa i ovulacije u sezoni parenja (ovce u ciklusu i polno zrela šilježad u prvom pripustu).

Kontraindikacije:

Ne koristiti kod bremenitih životinja.

Neželjena dejstva:

U toku tretmana nastaje prolazna blaga reakcija sluznice vagine zapaljenske prirode sa oskudnim seromukoznim iscedkom. Pri uklanjanju sunđera može se pojaviti mukopurulentan iscedak iz vagine, koji nije vezan za kliničke znake poremećaja zdravstvenog statusa niti ima neželjene posledice na plodnost.

Doziranje i način primene:

Vaginalna primena. Sunđer treba da ostane na mestu aplikacije tokom 14 dana.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Postavljanje sunđera
Oprati vulvu životinje rastvorom antiseptika pre postavljanja sunđera. Sunđer gurnuti do dna vagine
Sunđer treba da ostane na mestu aplikacije tokom 14 dana.
Uklanjanje sunđera
Sunđer se uklanja laganim povlačenjem za konac (vrpcu).
U cilju dobijanja optimalnog vremena ovulacije, aplikovati intramuskularno jednu dozu preparata PMSG u vreme uklanjanja sunđera (300 do 600 IJ u zavisnosti od rase, fiziološkog statusa i sezone).
Oplodnja
Oplodnja bi trebalo da se dogodi 48 do 60 sati od uklanjanja sunđera.
Veštačko osemenjavanje treba izvršiti kod ovaca 55 sati nakon uklanjanja sunđera, a kod šilježadi nakon 51 sat.

Karenca:


Meso i jestiva tkiva: 5 dana nakon uklanjanja sunđera.
Mleko: 0 dana, uključujući i period tretmana

Posebna upozorenja:

Čuvati na suvom mestu na temperaturi do 25º C, zaštićeno od svetlosti.
Čuvati van domašaja dece.
Rok upotrebe: 3 godine.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

25 vaginalnih sunđera u polietilenskoj kesi

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>