DEXAMETHASONE 2mg/ml

Naslovna > Kortikosteroidi

DEXAMETHASONE 2mg/ml

DEXAMETHASONE 2mg/ml

Deksametazon (2mg/ml) , rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda, telad, konji, ždrebad, svinje, ovce i psi

Proizvođač:
Alfasan International BV, Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Holandija

Lekovi za govedaLekovi za konjiLekovi za svinjeLekovi za ovceLekovi za psi
Nosilac dozvole: FARMANIMA d.o.o., Živka Davidovića br.113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

Aktivne supstance:
Deksametazon-natrijum-fosfat 2,64 mg/mL

Indikacije:

Deksametazon je sintetički glukokortikosteroid sa snažnim antiinflamatornim delovanjem. Farmakološke osobine i terapijske indikacije ovog leka su dobro poznate. Preparat je namenjen za lečenje bolesti lokomotornog sistema (reumatoidni i traumatski artritis, osteoartritis, periostitis, tendinitis, tendovaginitis, tendosinovitis, burzitis, miozotis, aseptični pododermatitis).
Rastvor deksametazona je indikovan za terapiju ketoze goveda,MMA sindroma krmača, edemske bolesti, alergijskih reakcija.
Kao potporna terapija, deksametazon može da se koristiti u terapiji raznovrsnih reumatskih, alergijskih, dermatoloških bolesti i kod bolesti za koje se zna da će odgovarati na antiinflamatorno dejstvo kortikosteroida. Deksametazon se može koristiti intravenski kao potporna terapija kad je neophodno trenutno dejstvo.

Kontraindikacije:


Preparat ne aplikovati tokom graviditeta.
Ne aplikovati kod virusnih infekcija tokom faze viremije.
Ne davati životinjama koje boluju od diabetes mellitus-a, osteoporoze, slabosti srca prouzrokovana kongestijom krvnih sudova, kod hroničnog nefritisa, tuberkuloze, hiperkorticizma (Kušingov sindrom), akutnog pankreatitisa i istovremeno sa vakcinacijom.
Lek ne treba primenjivati pre većih hirurških zahvata jer usporava zarastanje rana.
Preparat se ne daje konjima u terapiji laminitisa

Neželjena dejstva:

Antiinflamatorni kortikosterioidi, kao što je deksametazon, poznati su po tome što izazivaju širok spektar neželjenih dejstava. Dok se jednokratne visoke doze dobro tolerišu, u dugotrajnijoj upotrebi izaziva različita neželjena dejstva i kada estri poseduju dugotrajno dejstvo posle aplikacije.
Srednje doziranje u dužem vremenskom periodu, treba biti održavano na minimumu neophodnom za kontrolu simptoma. Steroidi, tokom terapije, mogu izazvati simptome Kušingove bolesti-nakupljanje masnoće, slabost mišića i osteoporozu.
Dugotrajna upotreba može dovesti do aplastične anemije, leukopenije, trombocitopenije, hiperglikemije sa glukozurijom, retencije natrijuma i vode sa pojavom edema. Kod krava u laktaciji može da smanji produkciju mleka.
Aplikacija visokih doza glukokortikosteroida u periodu od par nedelja može prouzrokovati supresiju hipotalamo-hipfizne-adrenokortikalne povratne sprege. Zbog toga se preporučuje postepeno smanjivanje doze glukokortikosteroida do prekida terapije.

Doziranje i način primene:

Lek aplikovati intravenski, intramuskularno ili intraartikularno
Psi: 0.1-1 mL
Ždrebad, telad, ovce, prasad: 1-2.5 mL
Konji: 5-15 mL (0.02 mg/kg)

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Treba biti oprezan u tretiranju raznih inflamatornih stanja jer deksametazon, kao i ostali glukokortikosteroidi, može maskirati kliničku sliku i na taj način olakšati širenje mikroorganizama. Ukoliko dođe do retencije natrijuma i smanjenja nivoa kalijuma, treba aplikovati u obliku infuzije 5% rastvor kalijum hlorida.

Karenca:

Meso: 21 dan
Mleko: 7 muža (84 časa)
Lek se ne daje konjima čije se meso koristi u ishrani ljudi.

Posebna upozorenja:

Čuvati na temperaturi do 25°C zaštićeno od svetlosti.
Posle otvaranja, lek čuvati na temperaturi od 2-8 °C.
Čuvati van domašaja dece!
Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

Staklena bočica od 100 mL

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>