CEVAC BRON 120 L

Naslovna > Vakcine

CEVAC BRON 120 L

CEVAC BRON 120 L

Vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj Massachusetts H-120

liofilizat za suspenziju

Ciljne vrste:
Pilići (brojleri, nosilje u odgoju i roditeljska jata)

Proizvođač:
Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd., Szallas utca 5, 1107, Budimpešta, Mađarska

Lekovi za zivina
Nosilac dozvole: Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

Jedna doza rekonstituisane vakcine sadrži:

Aktivna supstanca:

Živi atenuirani virus infektivnog bronhitisa živine, soj Massachusetts H-120

najmanje 103.3 EID 50

Indikacije:

Vakcina se koristi za aktivnu imunizaciju pilića, počevši od prvog dana starosti, protiv infektivnog bronhitisa živine u cilju smanjenja infekcije virusom soja Massachusetts.

Početak zaštite: 21 dan posle prve vakcinacije.

Trajanje imuniteta: kod brojlera  je potvrđen procenat zaštite od 95 % , u testu veštačke infekcije sprovedenom 3 nedelje posle druge vakcinacije.

Kontraindikacije:

Nema.

Neželjena dejstva:

Retko, jata inficirana sa Mycoplasmom i E.coli  ispoljavaju respiratorne simptome 4 do 6 dana posle vakcinacije, koji se spontano povlače  za par dana.

Doziranje i način primene:

Vakcinacija se počevši  od prvog dana starosti izvodi metodom ukapavanja u oko ili raspršivanjem (sprej metodom),  a upotreba u vodi za piće se preporučuje od treće nedelje starosti.

Za vakcinaciju 1000 pilića primenom sprej metode, 1000 doza vakcine treba rekonstituisati u vodi za piće na sledeći način: za jednodnevne piliće u 0,2- 0,3 litara vode, a za starije piliće u 0,6-1 litar vode.

Za okularni način primene, vakcina se rekonstituiše u prečišćenoj ili sterilnoj destilovanoj vodi.Za vakcinaciju koristiti sterilni pribor.

Pri primeni u vodi za piće, odgovarajući broj doza vakcine se rekonstituiše u vodi za piće, u dovoljnoj količini za broj  životinja koje će biti vakcinisane.  Potrebna količina vode je za piliće stare 10-14 dana 10-15 ml, za 3-8 nedelja stare piliće 20-30 ml, a za starije piliće 40 ml.

Preporučeni program vakcinacije:

Brojleri: prva vakcinacija se sprovodi prvog dana starosti, a revakcinacija u starosti od 21 dan.

Jata nosilja i roditeljska jata: prva vakcinacija se sprovodi prvog dana starosti, a revakcinacija se preporučuje u 3.-oj i 10.-oj nedelji života.

       1. Sprej metoda

Koriste se uređaji koji su pogodni za raspršivanje kapljica veličine oko 30 do 100 µm.

Mlaznica se podešava tako da prska, fine sitne kapi. Rastvorena vakcina se prska sa udaljenosti 30- 40 cm od životinja.

U objektima treba smanjiti jačinu svetlosti pre vakcinacije. U velikim objektima, male grupe  ptica vakcinisati sa udaljenosti od 2-4 m, dok je  prskalica postavljena horizontalno. Ovaj proces ponoviti 2-3 puta.

Ukoliko se ptice drže u kavezima, prskalica treba da bude na udaljenosti od 80-100 cm od kaveza. Prskanje se izvodi sporim  pomeranjem   u horizontalnom pravcu.

Ne prskati direktno na životinje već 30-40 cm iznad glava ptica.

Tokom prskanja isključiti grejanje i ventilaciju.

       2. Intraokularna metoda

Pri izboru kapaljki obratiti pažnju na veličinu kapi (μl), dozu i zapreminu rastvarača ( na primer: za aplikaciju 1000 doza vakcine rekonstituisane u 30 ml sterilisane vode, koristi se kapaljka koja formira kap od 30 μl.

Držati glavu ptice sve dok se kap vakcine ne resorbuje u oku.

Ukoliko se vakcina aplikuje ukapavanjem na nazalnu sluzokožu, sačekati da životinja ušmrkne kap aplikovanu u nazalnu šupljinu.

Ptice vakcinisane na način prikazan u tačkama  1 i 2 imaju dobru lokalnu zaštitu najmanje  4-6 nedelja. Kod obe metode se imunski odgovor nakon vakcinacije razvija i kod jedinki koje imaju maternalni imunitet.

        3.Upotreba dodavanjem u vodu za piće

Pticama uskratiti vodu 2-4 sata pre vakcinacije.

Pojilice treba dobro očistiti pre upotrebe.

Ne koristiti dezinficijense za čišćenje 48 sati pre i 24 sata posle vakcinacije.

Za rekonstituciju vakcine koristiti čistu pijaću vodu.

Zatvoriti sistem za distribuciju vode, podići i isprazniti pojilice.

Obezbediti slobodan pristup vodi svim pticama.

Ne davati drugu vodu za piće dok se ne popije sva voda u kojoj je rastvorena vakcina.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Vakcinalni soj virusa se može preneti na nevakcinisane jedinke.

Kontrolna grupa jedinki koja je držana zajedno sa vakcinisanim jedinkama je postala seropozitivna,  ali nije ispoljila kliničke simptome infektivnog bronhitisa.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Rekonstituisanu vakcinu čuvati zaštićenu od svetlosti ( ne izlagati direktnoj svetlosti).

Oči i nozdrve ptica ne smeju doći u kontakt sa kapaljkom.

Maternalni imunitet kod jednodnevnih pilića smanjuje imuni odgovor pilića vakcinisanih aplikacijom vakcine u vodi za piće.

Ukoliko se vakcina aplikuje u vodi za piće u jatima mlađim od 3 nedelje, preporučuje se revakcinacija posle 10 dana.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Prilikom vakcinacije se treba pridržavati opštih mera zaštite.

U slučaju da dođe do kontakta vakcine sa kožom ili očima,  treba ih odmah isprati vodom. Ukoliko je vakcina dospela u oko, treba odmah potražiti savet lekara i pokazati uputstvo za lek.

Vakcinacija sprej metodom treba da se obavi uz odgovarajuće mere predostrožnosti i korišćenje zaštitne opreme (zaštitne naočare i maske).

Karenca:

Nula (0) dana

Posebna upozorenja:

Čuvati van domašaja dece!

Čuvati i transportovati na temperaturi od 2-8ºC, zaštićeno od svetlosti.

Rok upotrebe vakcine:  2 godine                                 

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 2 sata.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

20 x 1000 doza           

20 x 2000 doza

20 x 2500 doza

20 x 5000 doza 

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>