CEVAC GUMBO L

Naslovna > Vakcine

CEVAC GUMBO L

CEVAC GUMBO L

Vakcina koja sadrži živi virus Gumboro bolesti soj LIBDV
Liofilizat za suspenziju

Ciljne vrste:
Pilići za tov (brojleri) i nosilje u odgoju

Proizvođač:
Ceva –Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd, Szallas utca 5, 1107, Budimpešta, Mađarska

Lekovi za zivina
Nosilac dozvole: FARMANIMA d.o.o., Živka Davidovića br.113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

Jedna doza rekonstituisane vakcine sadrži:
Aktivna supstanca:
Živi atenuirani virus Gumboro bolesti soj LIBDV najmanje 3.010 TCID50

Indikacije:

Aktivna imunizacija pilića (brojlera) i nosilja u odgoju protiv Gumboro bolesti živine

Kontraindikacije:

Nema

Neželjena dejstva:

Nisu poznata

Doziranje i način primene:

Oralna primena dodavanjem u vodu za piće.
Brojleri se vakcinišu od 14. -21. dana starosti u zavisnosti od nivoa maternalnih antitela.
U slučaju heterogenosti nivoa maternalnih antitela kod pilića koji potiču od nevakcinisanog roditeljskog jata, preporučuje se prva vakcinacija od 7.-10. dana starosti.
Kokice stare 20- 28 dana treba vakcinisati dva puta sa intervalom od 6 dana između dve vakcinacije.
U slučaju heterogenosti nivoa maternalnih antitela kod kokica koje potiču od nevakcinisanog roditeljskog jata, preporučuje se prva vakcinacija od 14.-16. dana starosti.
Tačno vreme vakcinacije može biti određeno proverom nivoa maternalnih antitela kod brojlera i kokica.
Pripremiti odgovarajuću količinu vode koju će ptice popiti za 2 sata. Količina vode se menja u zavisnosti od klime i uslova sredine.

Starost pilića

7-12 dana

13-18 dana

19-28 dana

Minimalna količina vode za 1000 pilića

 10 litara

15-20 litara

25-30 litara

Kao pomoć u očuvanju aktivnosti virusa u vodi, hlor u vodi neutralizovati sa obranim mlekom u prahu u količini od 2,5 gr/L vode ili natrijum tiosulfatom u količini od 15 mg/L vode. Ne koristiti vodu u kojoj su prisutni joni metala u velikoj koncentraciji.
Vakcinu pomešati sa čistom, toplom, nehlorisanom vodom otvaranjem bočice iznad vode i ostaviti da stoji 10 minuta. Otvoriti sistem za napajanje kada se voda oboji u plavo, spustiti sistem i proveriti distribuciju vode kroz objekat. Kada se isprazni cisterna sa vodom: napuniti sa rastvorom obranog mleka u prahu i ostaviti da stoji 10 minuta. Otvoriti sistem da bi se otklonili ostaci vakcine iz cevovoda.Vakcina se takođe može aplikovati ručno korišćenjem plastičnih pojilica.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Zadovoljavajuća zaštita može se postići samo u zdravim jatima. Pri aplikaciji, ne uskladjivati dozu sa brojem ptica. Ukoliko ima 19450 pilića, adekvatna doza je 20.000 .
Svi pilići jednog jata moraju biti vakcinisani istovremeno.
Vakcinu aplikovati tokom najtoplijeg dela dana.
Neadekvatno rukovanje i čuvanje vakcine mogu doprineti gubitku njenog delovanja.
Hlor, fluor ili bilo koji element prisutan u vodi može imati neželjeno dejstvo na sadržaj virusa u vakcini. Da bi se redukovalo ovo neželjeno dejstvo, preporučuje se upotreba obranog mleka u prahu u količini od 2,5 gr/L vode ili natrijum tiosulfata u količini od 15 mg/L vode pre rastvaranja vakcine.

Karenca:

0 dana

Posebna upozorenja:

Čuvati na temperaturi od 2-8ºC, zaštićeno od svetlosti.
Čuvati van domašaja dece!
Rok upotrebe: 24 meseca
Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi: 2 sata

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:


Primarno pakovanje: staklena bočica koja sadrži 1000, 2500 i 5000 doza
Sekundarno pakovanje : kartonska kutija 20 x 1000 doza, 20 x 2500 doza, 20 x 5000 doza

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>