CEVAC IBD L

Naslovna > Vakcine

CEVAC IBD L

CEVAC IBD L

Vakcina koja sadrži živi atenuirani virus infektivnog burzitisa živine soj Winterfield 2512, G-61

liofilizat za suspenziju

Ciljne vrste:
Pilići (brojleri)

Proizvođač:
Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd., Szallas utca 5, 1107, Budimpešta, Mađarska

Lekovi za zivina
Nosilac dozvole: Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

Jedna doza rekonstituisane vakcine sadrži:

Aktivna supstanca:

živi atenuirani virus infektivnog burzitisa živine soj Winterfield 2512, G-61 min. 2,0 log10 do max.  3,2 log 10 EID50/doza

Indikacije:

Vakcina se koristi za aktivnu imunizaciju brojlera sa maternalnim imunitetom kako bi se smanjio mortalitet, klinički znaci bolesti, gubljenje telesne težine i akutne lezije Burze Fabricii izazvane intermedijarnim sojem virusom Gumboro bolesti.

Početak imuniteta- 14. dana posle vakcinacije

Trajanje imuniteta: do 27. dana posle vakcinacije.

Kontraindikacije:

Ne koristi se kod bolesnih brojlera.

Ne koristi se u inficiranim jatima gde postoje klinički simptomi bolesti.

Ne koristi se za imunizaciju jata koja nemaju maternalni imunitet.

Neželjena dejstva:

Nema podataka o rezultatima ispitivanja testa bezbednosti na brojlerima starijim od 10 dana koja poseduju maternalna antitela.

Doziranje i način primene:

Doziranje: 1 doza/pile

Vakcina se aplikuje oralnim putem u  vodi za piće.

Vakcinacija pilića se preporučuje u starosti od 10-18. dana u zavisnosti od nivoa maternalnih antitela.

Optimalno vreme vakcinacije treba izračunati na bazi VN titra kod pilića starosti od 1 – 7 dana. Jato koje je predviđeno za vakcinaciju treba da ima VN titar od 1 : 450 u vreme vakcinacije.

Procena nivoa maternalnih antitela u jatu koje se vakciniše: uzeti uzorke od 20 pilića starosti jednog dana (maksimalne starosti 7 dana) koji potiču iz roditeljskog jata za serološku determinaciju VN njihovog nivoa antitela protiv IBD virusa.

Priprema i aplikacija vakcine:

Broj doza potrebnih za vakcinaciju treba rastvoriti u vodi za piće u količini obračunatoj po potrošnji vode pilića koja se vakcinišu.

Starost

10-12 dana

14-18 dana

Minimalna količina vode za 1000 doza (za vakcinaciju 1000 pilića)

10 litara

15 litara

Broj doza treba zaokružiti za manja jata i u skladu sa tim rastvoriti (na primer: rastvoriti 20.000 doza za vakcinaciju 19450 pilića).

Voda za piće ne sme sadržati dezinficijense 48 sati pre i 24 sata posle vakcinacije. Hlorisanje vode takođe treba prekinuti u ovom periodu. Instrumenti koji se koriste za pripremu i aplikaciju vakcine ne smeju sadržati ostatke dezinficijenasa. Pojilice treba dobro očistiti pre vakcinacije. Ne koristiti dezinficijense za čišćenje sistema za napajanje.

Vodu za piće uskratiti pticama 2 – 4 sata pre vakcinacije u skladu sa njihovom starošću i temperaturom objekta.

Da bi se sačuvala aktivnost virusa, savetuje se rastvaranje 2,5 g mleka u prahu/L vode pre rastvaranja vakcine.

Otvoriti bočicu sa vakcinom iznad vode i dobro je isprati posle rastvaranja. Pratiti mešanje rastvorene vakcine u vodi, distribuirati rastvorenu vakcinu kroz sistem za napajanje i učiniti je dostupnom pticama. Da bi se olakšao pristup vodi u kojoj je vakcina, preporučuje se povećanje broja napajalica tokom vakcinacije. Da bi se obezbedio ravnomeran unos vakcine, savetuje se pomeranje ptica oko pojilica u prvim minutima vakcinacije. Pticama obezbediti svežu vodu tek nakon kompletnog ispijanja vode u kojoj je rastvorena vakcina.

Vakcinu aplikovati pticama odmah nakon rastvaranja.

Vakcinu aplikovati tokom najhladnijeg dela dana.

Rastvorenu vakcinu zaštititi od direktnog sunčevog zračenja. U vreme vakcinacije zaštiti ptice od stresa.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Vakcina sadrži ’’ intermedijarni soj’’ virusa koji je poznat po tome da u određenim uslovima izaziva imunosupresiju i oštećenja burze. Posledično, vakcina je indikovana za imunizaciju jata koja poseduju maternalni imunitet i koja su izložena visoko virulentnim sojevima virusa.

Nezavisno od nivoa maternalnog imuniteta, vakcinacija pilića mlađih od 10 dana se ne preporučuje. Vakcina sadrži ’’ intermedijarni soj’’ virusa koji izaziva imunosupresiju i oštećenja burze kada se aplikuje jatima bez maternalnog imuniteta. Vakcinalni soj virusa mogu izlučivati vakcinisane ptice i  na taj način prenesu virus na prijemčive jedinke. Da bi se sprečilo širenje vakcinalnog soja virusa, opremu za vakcinaciju dezinfikovati posle vakcinacije. Pre svakog useljavanja novog jata, dezinfikovati prazan objekat.

Vakcinisati sve ptice istog jata istovremeno.

Karenca:

Nula (0) dana

Posebna upozorenja:

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati i transportovati na temperaturi od 2-8ºC, zaštićeno od svetlosti.

Rok upotrebe vakcine:  2 godine                                 

Rok upotrebe nakon prvog rastvaranja: 2 sata.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

20 x 1000 doza              

20 x 2500 doza              

20 x 5000 doza 

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>