CEVAC IBird

Naslovna > Vakcine

CEVAC IBird

CEVAC IBird

Vakcina koja sadrži živi, atenuirani virus infektivnog bronhitisa , soj 1/96

Liofilizat za suspenziju

Ciljne vrste:
Pilići za tov (brojleri) i nosilje u odgoju

Proizvođač:
Ceva –Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd, Szallas utca 5, 1107, Budimpešta, Mađarska

Lekovi za zivina
Nosilac dozvole: Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

Jedna doza rekonstituisane vakcine sadrži:

Aktivna supstanca:

Atenuirani virus infektivnog bronhitisa, soj 1/96 najmanje     2,8 log 10 EID50/dozi

Indikacije:

Vakcina se koristi za aktivnu imunizaciju brojlera i nosilja u odgoju u cilju smanjenja štetnog efekta na cilijarnu aktivnost usled infekcije koja se manifestuje kliničkim znacima na respiratornom sistemu. Zaštita je prikazana sa sojem 793/B koji je reprezentativni soj 793/B grupe.

Imunitet nastaje 3 nedelje posle prve aplikacije vakcine.

Trajanje imuniteta – 6 nedelja posle prve aplikacije vakcine.

Kontraindikacije:

Vakcina se ne koristi kod bolesnih životinja.

Neželjena dejstva:

Posle vakcinacije nisu primećeni klinički simptomi. U nekim slučajevima, mogu se javiti blagi trahealni ronhi koji mogu trajati i 10 dana.

Doziranje i način primene:

Brojleri:

Vakcina se aplikuje nebulizacijom, korišćenjem sprej metode od 1. dana starosti pilića. Stariji brojleri se takođe mogu vakcinisati aplikacijom vakcine putem spreja.

Metod nebulizacije: Vakcinu treba rastvoriti u destilovanoj vodi ili u hladnoj vodi koja ne sadrži hlor. Adekvatni broj bočica se otvara u vodi. Količina vode za rekonstituciju vakcine treba da bude dovoljna da obezbedi podjednaku distribuciju vakcine na sve jedinke. Količina vode varira u zavisnosti od starosti brojlera koji se vakcinišu i od sistema za upravljanje, preporučuje se najmanje 250 ml vode/1000 doza. Rastvorena vakcina treba da se prska preko brojlera, na udaljenosti oko 30-40 com korišćenjem grubog spreja koji omogućava formiranje kapljica veličine 137-153 μm. Nebulizacija putem grubog prskanja je poželjna kada brojleri sede zbijeni u prigušenoj svetlosti. Aparat za prskanje treba da bude očišćen od taloga, tragova korozije ili dezinficijenasa.

Za efikasnu distribuciju vakcine, ptice treba da budu blisko priljubljene tokom prskanja.

U zavisnosti od uslova u objektu, pre i posle vakcinacije treba da se isključi ventilacija kako bi se izbegla turbulencija.

Nosilje u odgoju:

Vakcina se aplikuje u vodi za piće od 10. dana starosti.

Da bi se postigao imunitet, piliće treba vakcinisati svake 3 nedelje. Ne koristi se kod nosilja i 4 nedelje pre pronošenja.

Vakcinu treba rastvoriti u vodi za piće. Količina vode koja je potrebna za aplikaciju vakcine je bazirana na prosečnom unošenju vode u jatu u prethodna 4 dana pre vakcinacije.

Izračunati količinu potrebne vode koja će biti konzumirana tokom 2 sata. Ova količina iznosi oko 30% od prosečnog dnevnog unosa vode.

Lekovi, dezinficijensi i hlor treba da se uklone iz vode za piće 48 sati pre vakcinacije

Pre vakcinacije ukinuti vodu pticama. Period ukidanja vode zavisi od podneblja. Zeđanje treba da bude što kraće, minimalno 30 minuta.

Bočice treba otvoriti ispod vode. Koristiti hladnu, čistu vodu za rastvaranje vakcine. Za aplikaciju vakcine, kao glavno pravilo, rastvoriti 1000 doza u 1L/ starosti u danima do maksimalne zapremine od 20 L/ 100 doza ili kada je toplo, u količini do 40 L/1000 doza.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Pogledati deo Doziranje i način primene

Karenca:

0 dana.

Posebna upozorenja:

Za primenu na životinjama.

 

Vakcinalni soj virusa se može preneti na nevakcinisane piliće. Vakcinisani pilići mogu izlučivati vakcinalni soj virusa 28 dana, pa i duže posle vakcinacije. Zbog toga treba vakcinisati sve jedinke istovremeno i u istom objektu.

Preduzeti posebne mere opreza kako bi se sprečilo širenje vakcinalnog soja virusa sa vakcinisanih pilića na fazane i ćurke.

Cevac IBird je namenjen za zaštitu pilića protiv respiratornih oboljenja izazvanih različitim sojevima virusa infektivnog bronhitisa koji pripadaji 793/B grupi i ne koristi se kao zamena za druge IBV vakcine.

Vakcinu ne treba koristiti pre dijagnostičke potvrde da je infekcija izazvana sojem koji pripada 793/B grupi , a nakon što je utvrđeno da virus IBV iz 793/B grupe prisutan na epizotiološkom području.

Preduzeti mere opreza kako bi se sprečilo uvođenje nove varijante virusa u područje gde nije prisutan.

Dobro držanje domaćih životinja, higijenske mere (čišćenje i dezinfekcija, promena odeće i obuće za posetioce) može doprineti efikasnoj zaštiti životne sredine.

 

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Bočica sa liofilizatom se otvara ispod vode kako bi se sprečilo formiranje aerosola.

Tokom rukovanja vakcinom nositi zaštitnu opremu- gumene rukavice i naočare .

Oprati ruke posle rukovanja vakcinom

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

Primarno pakovanje:

Bočica sa liofilizatom: bočica od bezbojnog stakla zapremine od 3 ml i 10 ml, hidrolitičke grupe I, zatvorena zapušačem od bromobutil gume, sa aluminijumskom kapicom.

Bočica sadrži 1000 doza, 2500 doza ili 5000 doza.

Sekundarno pakovanje:

Kartonska kutija koja sadrži 20 bočica x 1000 doza,  20 x 2500 doza i 20 x 5000 doza .

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>