VIALITON

Naslovna > Vitamini

VIALITON

VIALITON

retinol, holekalciferol, tokoferol
(20 mg/ mL + 0,625 mg/ml + 20 mg/ml)
rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Veliki i mali preživari, konji, svinje, psi, mačke i živina

Proizvođač:
Biovet JSC, 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska

Lekovi za govedaLekovi za ovceLekovi za kozeLekovi za konjiLekovi za svinjeLekovi za psiLekovi za mackeLekovi za zivina
Nosilac dozvole: FARMANIMA d.o.o., Živka Davidovića br.113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Aktivne supstance:
Retinol (vitamin A) 20 mg
Holekalciferol (vitamin D3) 0,625 mg
ά tokoferol acetat (vitamin E) 20 mg

Indikacije:

Primenjuje se kod životinja sa visokim proizvodnim rezultatima, kod gravidnih životinja, životinja u toku laktacije i mladih životinja u fazi brzog rasta, kao i kod sledećih stanja:
• A, D3, E hipovitaminoza i avitaminoza
• Povećanje opšte otpornosti organizma
• Mišićna distrofija jagnjadi, teladi i ždrebadi
• Encefalomalacija pilića
• Rahitis
• Osteomalacija i bolesti zglobova
• Lezije kože i sluzokože
• Poremećaji spermatogeneze i impotencija
• Stimulacija nošenja jaja i povećanje nosivosti
• Poremećaji u rastu i razvoju svinja, teladi, pilića, pasa i mačaka

Kontraindikacije:

Ne postoje

Neželjena dejstva:

Moguća je pojava anafilaktičke reakcije. Veoma retko, i samo posle duže primene visokih doza, može doći do neželjenih efekata, koji su pre svega posledica hipervitaminoze izazvane vitaminom A i vitaminom D (anoreksija, mučnina, povraćanje, enteritis, dijareja, kaheksija, otok i krvarenje na gingivama, aritmija srca, fraktura kostiju).

Doziranje i način primene:

Intramuskularno i subkutano:
Veliki preživari i konji: 10-20 mL
Telad i ždrebad: 5-10 mL
Svinje: 4-8 mL
Prasad: 2-4 mL
Psi i mačke- 2-4 mL
Oralno:
Pilići (100 pilića): 10-20 mL na 2-3 L vode za piće

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Vialiton se aplikuje parenteralno jednokratno. Po potrebi, terapija se može ponoviti posle nedelju dana. U slučaju da parenteralna doza prelazi 10 mL za goveda i konje i 5 mL za svinje, ovce i koze lek se mora aplikovati na dva mesta.
Vialiton se aplikuje peroralno, početkom dana, u preporučenoj dozi tokom 3-4 nedelje.
Lek oralno dati sa polovinom dnevne potrebe vode za piće i neposredno pre davanja pripremiti svež rastvor.

Karenca:

28 dana za meso lečenih životinja.
Mleko tretiranih životinja se može koristiti za ljudsku upotrebu bez ograničenja.

Posebna upozorenja:

Čuvati u originalnom pakovanju , na temperaturi do 25 ºC, zaštićeno od direktne svetlosti.
Čuvati van domašaja dece!
Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 12 meseci
Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

Staklena bočica od 100 mL u kartonskoj kutiji

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>