Proizvodni program
Alfasan International BV

LINCOMYCINE-SPECTINOMYCINE

LINCOMYCINE-SPECTINOMYCINE

linkomicin, spektinomicin (50mg/ml + 100 mg/ml) Rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Svinje i ovce

Proizvođač:
Alfasan International BV, Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Holandija

Detaljnije >>
AMOXYCILLIN 20% LA

AMOXYCILLIN 20% LA

Amoksicilin (u obliku trihidrata) (200 mg/ml)
Rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Krave,telad,svinje,psi i mačke

Proizvođač:
Alfasan International BV, Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Holandija

Detaljnije >>
ALFATRIM 24%

ALFATRIM 24%

sulfametoksazol, trimetoprim (200mg/ml + 40 mg/ml)
rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Telad, svinje, psi

Proizvođač:
Alfasan International BV, Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Holandija

Detaljnije >>
DEXAMETHASONE 2mg/ml

DEXAMETHASONE 2mg/ml

Deksametazon (2mg/ml) , rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda, telad, konji, ždrebad, svinje, ovce i psi

Proizvođač:
Alfasan International BV, Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Holandija

Detaljnije >>
ALFAMEC ® 1%

ALFAMEC ® 1%

Ivermektin (10 mg/ml) rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda, ovce i svinje

Proizvođač:
Alfasan International BV, Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Holandija

Detaljnije >>

Kategorije proizvodaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>