Proizvodni program
Ceva Sante Animale

VETRIMOXIN LA

VETRIMOXIN LA

Amoksicilin (150 mg / ml)
suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda i svinje

Proizvođač:
Ceva Sante Animale, Z.I. La Ballastiere, BP 126, 33501 Libourne Cedex , Francuska

Detaljnije >>
VETRIMOXIN  50

VETRIMOXIN 50

amoksicilin ( 500 mg/g)
prašak za oralni rastvor

Ciljne vrste:
Telad, svinje i brojleri

Proizvođač:
Ceva Sante Animale , Tres le Bois , ZI Loudeac, Francuska

Detaljnije >>
SPIROVET

SPIROVET

Spiramicin (600 000 i.j. / ml)
Rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda i svinje

Proizvođač:
Ceva Sante Animale , Z.I. La Ballastiere, 33500 Libourne, Francuska

Detaljnije >>
QUINOEX -10

QUINOEX -10

Enrofloksacin (100 mg/ml), oralni rastvor

Ciljne vrste:
Kokoške (nosilje u odgoju, brojleri) i ćurke

Proizvođač:
Ceva Sante Animale , 10, avenue de la Balastiere, Zone Industrielle, Libourne, Francuska

Detaljnije >>
COLIVET SOLUTION

COLIVET SOLUTION

kolistin ( 2 000 000 i.j./ml ) oralni rastvor

Ciljne vrste:
Svinje i živina (brojleri i roditelji lakog i teškog materijala)

Proizvođač:
Ceva Sante Animale, Z.I. Loudeac, Tres le Bois, Francuska

Detaljnije >>
CEVAXEL-RTU

CEVAXEL-RTU

Ceftiofur ( 50 mg/ ml) suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda i svinje

Proizvođač:
Ceva Sante Animale , 10 Avenue de la Ballastiere, 33500 Libourne, Francuska

Detaljnije >>
CEVAZURIL ®

CEVAZURIL ®

Toltrazuril (25 mg/ml), oralni rastvor

Ciljne vrste:
Brojleri i roditeljska jata

Proizvođač:
Ceva Sante Animale, Z.I. Loudeac, Tres le Bois, Francuska

Detaljnije >>
ENZAPROST T

ENZAPROST T

Dinoprost (5 mg/ml) rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda: krave i juniceSvinje: krmače i nazimice

Proizvođač:
Ceva Sante Animale, 10, avenue de la Balastiere, 33500 Libourne, Francuska

Detaljnije >>
OVARELIN

OVARELIN

gonadorelin (0,05 mg/ml), rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Krave i junice

Proizvođač:
Ceva Sante Animale, 10, avenue de la Balastiere, 33500 Libourne, Francuska

Detaljnije >>
SYNCRO-PART ® 30 mg

SYNCRO-PART ® 30 mg

fluorogeston acetat 30 mg , vaginalni sunđer

Ciljne vrste:
Ovce (ovce i šilježad)

Proizvođač:
CEVA Sante Animale , Zone Industrielle,10 avenue de la Balastiere, 33500 Libourne, Francuska

Detaljnije >>
NEOSTOMOSAN

NEOSTOMOSAN

Transmetrin, tetrametrin (50mg/mL+5 mg/mL)
Koncentrat za emulziju za kupku

Ciljne vrste:
Psi

Proizvođač:
Ceva –Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd, Szallas utca 5, 1107, Budimpešta, Madjarska

Detaljnije >>
CEVAC GUMBO L

CEVAC GUMBO L

Vakcina koja sadrži živi virus Gumboro bolesti soj LIBDV
Liofilizat za suspenziju

Ciljne vrste:
Pilići za tov (brojleri) i nosilje u odgoju

Proizvođač:
Ceva –Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd, Szallas utca 5, 1107, Budimpešta, Mađarska

Detaljnije >>
Virakil NG

Virakil NG

Baktericid, virucid, fungicid
Tečni dezinficijens širokog spektra i visokog nivoa
antimikrobnog delovanja

Proizvođač:
Ceva Sante Animale10, Avenue de la Ballastiere, 33500 Libourn, Francuska

Detaljnije >>
Mycotox NG

Mycotox NG

Adsorbens mikotoksina

Proizvođač:
Ceva Santa Animale

Detaljnije >>
CEVAC TRANSMUNE

CEVAC TRANSMUNE

Vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa, soj Winterfield 2512 G-61

Liofilizat  i rastvarač za suspenziju za injekciju

Ciljne vrste:
Brojleri (jednodnevni pilići i 18 dana stara embrionirana jaja) koji potiču od jata ( kokica) vakcinisanog protiv infektivnog burzitisa živine

Proizvođač:
Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. , Szallas utca 5, 1107, Budimpešta, Mađarska

Detaljnije >>
CEVAC IBD L

CEVAC IBD L

Vakcina koja sadrži živi atenuirani virus infektivnog burzitisa živine soj Winterfield 2512, G-61

liofilizat za suspenziju

Ciljne vrste:
Pilići (brojleri)

Proizvođač:
Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd., Szallas utca 5, 1107, Budimpešta, Mađarska

Detaljnije >>
CEVAC BRON 120 L

CEVAC BRON 120 L

Vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj Massachusetts H-120

liofilizat za suspenziju

Ciljne vrste:
Pilići (brojleri, nosilje u odgoju i roditeljska jata)

Proizvođač:
Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd., Szallas utca 5, 1107, Budimpešta, Mađarska

Detaljnije >>
CEVAC IBird

CEVAC IBird

Vakcina koja sadrži živi, atenuirani virus infektivnog bronhitisa , soj 1/96

Liofilizat za suspenziju

Ciljne vrste:
Pilići za tov (brojleri) i nosilje u odgoju

Proizvođač:
Ceva –Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd, Szallas utca 5, 1107, Budimpešta, Mađarska

Detaljnije >>
FERTIPIG

FERTIPIG

Serumski gonadotropin, horionski gonadotropin

(400 i.j./5 mL + 200 i.j./5 mL)

liofilizat i rastvarač za rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Svinje (krmače)

Proizvođač:
Ceva Sante Animale La Ballastiere, Zone Industrielle, Libourne, Francuska

Detaljnije >>

Kategorije proizvodaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>