Proizvodni program
Zoetis

ALBADRY PLUS

ALBADRY PLUS

Benzilpenicilin-prokain ,novobiocin (200000 i.j. +400 mg)
Intramamarna suspenzija

Ciljne vrste:
Goveda

Proizvođač:
Norbrook Laboratories Ltd. , Station Works , Newry , County Down Severna Irska,Velika Britanija

Detaljnije >>
CLAMOXYL LA

CLAMOXYL LA

Amoksicilin u obliku amoksicilin trihidrata 150mg/ml
Suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda, ovce, svinje,telad,junad,jagnjad,psi i mačke

Proizvođač:
Haupt Pharma Latina s.r.l. , Borgo san Michele (LT) Strada Statale 156 km 47000 Latina, Italija

Detaljnije >>
CONVENIA

CONVENIA

Cefovecin (80 mg/ml)
Prašak i rastvarač za rastvor za injekcije

Ciljne vrste:
Psi i mačke

Proizvođač:
Haupt Pharma Latina S.r.L, Strada Statale 156 Km 47,60004100 Borgo San Michele (Latina), Italija

Detaljnije >>
DRAXXIN

DRAXXIN

Tulatromicin (100 mg/mL)
Rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda i svinje

Proizvođač:
Pfizer PGM , Amboise, Zone industrielle-29 route des industries, 37530 Poce sur CisseFrancuska

Detaljnije >>
EXCENEL RTU

EXCENEL RTU

Ceftiofur (50 mg/ml),suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Svinje i goveda

Proizvođač:
Pharmacia and Upjohn, 7000 Portage Road, Kalamazoo, Michigan, SAD

Detaljnije >>
LINCOCIN FORTE S

LINCOCIN FORTE S

Linkomicin, neomicin (330 mg+100 mg)
Intramamarni rastvor

Ciljne vrste:
Krave u laktaciji

Proizvođač:
Pfizer Manufacturing Belgium NV , Rijksweg 12,B-2870,Puurs, Belgija

Detaljnije >>
LINCO SPECTIN 100

LINCO SPECTIN 100

Linkomicin, spektinomicin (222 mg/g +444 mg/g)
Prašak za oralni rastvor

Ciljne vrste:
Svinje i živina

Proizvođač:
Pfizer Service Company BVBA (ELC), Hoge Wei 10, Zaventem, Belgija

Detaljnije >>
LINCO SPECTIN 44

LINCO SPECTIN 44

Linkomicin, spektinomicin (22 mg/g + 22 mg/g)
Premiks za mediciniranu hranu

Ciljne vrste:
Svinje

Proizvođač:
Pfizer Service Company BVBA (ELC), Hoge Wei, Zaventem, Belgija

Detaljnije >>
LINCO SPECTIN INJ

LINCO SPECTIN INJ

Linkomicin, spektinomicin (50 mg/mL+100 mg/mL) Rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Svinje,telad do početka preživanja, psi i mačke

Proizvođač:
Pfizer Manufacturing Belgium NV , Rijksweg 12,B-2870, Puurs, Belgija

Detaljnije >>
NAXCEL

NAXCEL

Ceftiofur (100mg/ml)
Suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Svinje

Proizvođač:
Pharmacia &Upjohn Company,A Division of Pfizer Inc. 7000 Portage Road,Kalamazoo,Michigan 49001 SAD

Detaljnije >>
ORBENIN DC

ORBENIN DC

Benzatin kloksacilin 500mg
Intramamarna suspenzija

Ciljne vrste:
Goveda

Proizvođač:
Haupt Pharma s.r.l.Borgo san Michele (LT) Strada Statale 156km50-LatinaItalija

Detaljnije >>
ORBENIN EXTRA DRY COW

ORBENIN EXTRA DRY COW

Kloksacilin (600 mg )
Intramamarna suspenzija

Ciljne vrste:
Krave u zasušenju

Proizvođač:
Haupt Pharma Latina S.r.l. , SS 156 km 50, Borgo San Michele, Latina, Italija

Detaljnije >>
SYNULOX LC

SYNULOX LC

Amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon
(200 mg+50 mg+10 mg)
intramamarna suspenzija

Ciljne vrste:
Goveda

Proizvođač:
Haupt Pharma Latinas.r.l., Borgo san Michele (LT) Strada Statale 156 km , 47000 Latina Italija

Detaljnije >>
SYNULOX PALATABLE TABLETS 50

SYNULOX PALATABLE TABLETS 50

Amoksicillin , klavulanska kiselina (40 mg+10mg)
Tableta za žvakanje

Ciljne vrste:
Psi i mačke

Proizvođač:
Haupt Pharma Latina s.r.l., Borgo san Michele (LT) Strada Statale 156 km , 47000 Latina, Italija

Detaljnije >>
SYNULOX PALATABLE TABLETS 250

SYNULOX PALATABLE TABLETS 250

Amoksicillin , klavulanska kiselina (200 mg+50 mg)
Tableta za žvakanje

Ciljne vrste:
Psi i mačke

Proizvođač:
Haupt Pharma Latina s.r.l., Borgo san Michele (LT) Strada Statale 156 km , 47000 Latina, Italija

Detaljnije >>
SYNULOX PALATABLE TABLETS 500

SYNULOX PALATABLE TABLETS 500

Amoksicillin , klavulanska kiselina (400 mg+100 mg) tableta za zvakanje

Ciljne vrste:
Psi i mačke

Proizvođač:
Haupt Pharma Latina s.r.l., Borgo san Michele (LT) Strada Statale 156 km , 47000 Latina, Italija

Detaljnije >>
SYNULOX RTU

SYNULOX RTU

Amoksicilin, klavulanska kiselina (140 mg + 35 mg), suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda, svinje, psi, mačke

Proizvođač:
Haupt Pharma Latina s.r.l., Borgo san Michele (LT) Strada Statale 156 km , 47000 Latina, Italija

Detaljnije >>
TETRA DELTA

TETRA DELTA

novobiocin (100 mg), neomicin (105 mg), benzilpenicilin-prokain (100.000 i.j.), dihidrostreptomicin (100 mg), prednizolon (10 mg)
Intramamarna suspenzija

Ciljne vrste:
Goveda (krave u laktaciji)

Proizvođač:
Norbrook laboratories Ltd. Station Works, Newry,Co Down, BT 356 jp,Severna Irska Velika Britanija

Detaljnije >>
DEPO PROMONE

DEPO PROMONE

Medroksiprogesteron acetat (50 mg/mL)
Suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Psi

Proizvođač:
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, 28700 Puurs, Belgija

Detaljnije >>
DINOLYTIC

DINOLYTIC

Dinoprost (5mg/ml)
Rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda, konji i svinje

Proizvođač:
Pfizer Manufacturing Belgium, Rijksweg 12, B-3670 Puurs, Belgija

Detaljnije >>
DECTOMAX

DECTOMAX

Doramektin (10mg/ml), rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Svinje, goveda i ovce

Proizvođač:
Laboratorios Pfizer LTDA , Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves 1555, Guarulhos-SaoPaulo, Brazil

Detaljnije >>
STRONGHOLD 30 mg

STRONGHOLD 30 mg

Selamektin (120 mg/ml)
Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu

Ciljne vrste:
Psi i mačke

Proizvođač:
Pharmacia & Upjohn Company , 700 Portage Road, Kalamazoo, Michigan 49001, SAD

Detaljnije >>
STRONGHOLD 15  mg

STRONGHOLD 15 mg

Selamektin (60 mg/ml)
Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu

Ciljne vrste:
Psi i mačke

Proizvođač:
Pharmacia & Upjohn Company , 700 Portage Road, Kalamazoo, Michigan 49001, SAD

Detaljnije >>
RIMADYL Small Animal Injection

RIMADYL Small Animal Injection

Karprofen (50 mg/ml) rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Psi i mačke

Proizvođač:
Pfizer Animal Health, Rue Laid Burniat 1 , 1348 Louvain-la-Neuve, Belgija

Detaljnije >>
RIMADYL PALATABLE TABLETS 20 mg

RIMADYL PALATABLE TABLETS 20 mg

Karprofen (20 mg) Tablete za žvakanje

Ciljne vrste:
Psi stariji od 6 nedelja

Proizvođač:
Pfizer Inc. , Lincoln, 601 West Cornhusker Highway, Nebraska 68521 , SAD

Detaljnije >>
RIMADYL PALATABLE TABLETS 50 mg

RIMADYL PALATABLE TABLETS 50 mg

Karprofen (50 mg) Tablete za žvakanje

Ciljne vrste:
Psi stariji od 6 nedelja

Proizvođač:
Pfizer Inc. , Lincoln, 601 West Cornhusker Highway, Nebraska 68521 , SAD

Detaljnije >>
RIMADYL PALATABLE TABLETS 100 mg

RIMADYL PALATABLE TABLETS 100 mg

Karprofen (100 mg) Tablete za žvakanje

Ciljne vrste:
Psi stariji od 6 nedelja

Proizvođač:
Pfizer Inc. , Lincoln, 601 West Cornhusker Highway, Nebraska 68521 , SAD

Detaljnije >>
RESPISURE1 ONE

RESPISURE1 ONE

Vakcina koja sadrži inaktivisane bakterijske ćelije Mycoplasma hyopneumoniae, soj P-5722-3 (NL 1042): najmanje 5.06 RPU/doza

Ciljne vrste:
Prasad od 1 dana starosti.

Proizvođač:
Pfizer Animal Health, 601 West Cornhusker HWY, Lincoln, SAD

Detaljnije >>
VANGUARD PLUS 5/L

VANGUARD PLUS 5/L

Vakcina koja sadrži živi virus štenećaka (soj N-CDV), živi Adenovirus pasa ti 2 (soj NL-CPI-5), živi Parvovirus pasa (soj NL-35-D) i inaktivisane bakterije Leptospira spp.

Ciljne vrste:
Psi nakon 6 nedelja starosti

Proizvođač:
Pfizer Animal Health, 601 West Cornhusker HWY, Lincoln, SAD

Detaljnije >>
CAZITEL PLUS

CAZITEL PLUS

Prazikvantel, pirantel-embonat, febantel (50mg+144mg+150mg)/tabl. Tableta

Ciljne vrste:
Psi

Proizvođač:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd Loughrea, Co. Galway, Irska

Detaljnije >>

Kategorije proizvodaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>