Lekovi za pse

AMOXYCILLIN 20% LA Antibiotici

AMOXYCILLIN 20% LA

Amoksicilin (u obliku trihidrata) (200 mg/ml)
Rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Krave,telad,svinje,psi i mačke

Lekovi za govedaLekovi za svinjeLekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Alfasan International BV, Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Holandija

Detaljnije >>
ALFATRIM 24% Antibiotici

ALFATRIM 24%

sulfametoksazol, trimetoprim (200mg/ml + 40 mg/ml)
rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Telad, svinje, psi

Lekovi za govedaLekovi za svinjeLekovi za psi

Proizvođač:
Alfasan International BV, Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Holandija

Detaljnije >>
GENTAMICIN 5% inj Antibiotici

GENTAMICIN 5% inj

Gentamicin sulfat (50 mg/ml) Rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke

Lekovi za konjiLekovi za govedaLekovi za ovceLekovi za kozeLekovi za svinjeLekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Provet S.A, Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka

Detaljnije >>
OXYVET SPRAY Antibiotici

OXYVET SPRAY

Oksitetraciklin 3,5 g/boci , sprej za kožu, rastvor

Ciljne vrste:
Konji, goveda, svinje, koze, ovce, psi i mačke

Lekovi za konjiLekovi za govedaLekovi za svinjeLekovi za kozeLekovi za ovceLekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Provet S.A. Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka

Detaljnije >>
CLAMOXYL LA Antibiotici

CLAMOXYL LA

Amoksicilin u obliku amoksicilin trihidrata 150mg/ml
Suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda, ovce, svinje,telad,junad,jagnjad,psi i mačke

Lekovi za govedaLekovi za ovceLekovi za svinjeLekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Haupt Pharma Latina s.r.l. , Borgo san Michele (LT) Strada Statale 156 km 47000 Latina, Italija

Detaljnije >>
CONVENIA Antibiotici

CONVENIA

Cefovecin (80 mg/ml)
Prašak i rastvarač za rastvor za injekcije

Ciljne vrste:
Psi i mačke

Lekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Haupt Pharma Latina S.r.L, Strada Statale 156 Km 47,60004100 Borgo San Michele (Latina), Italija

Detaljnije >>
LINCO SPECTIN INJ Antibiotici

LINCO SPECTIN INJ

Linkomicin, spektinomicin (50 mg/mL+100 mg/mL) Rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Svinje,telad do početka preživanja, psi i mačke

Lekovi za svinjeLekovi za govedaLekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Pfizer Manufacturing Belgium NV , Rijksweg 12,B-2870, Puurs, Belgija

Detaljnije >>
SYNULOX PALATABLE TABLETS 50 Antibiotici

SYNULOX PALATABLE TABLETS 50

Amoksicillin , klavulanska kiselina (40 mg+10mg)
Tableta za žvakanje

Ciljne vrste:
Psi i mačke

Lekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Haupt Pharma Latina s.r.l., Borgo san Michele (LT) Strada Statale 156 km , 47000 Latina, Italija

Detaljnije >>
SYNULOX PALATABLE TABLETS 250 Antibiotici

SYNULOX PALATABLE TABLETS 250

Amoksicillin , klavulanska kiselina (200 mg+50 mg)
Tableta za žvakanje

Ciljne vrste:
Psi i mačke

Lekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Haupt Pharma Latina s.r.l., Borgo san Michele (LT) Strada Statale 156 km , 47000 Latina, Italija

Detaljnije >>
SYNULOX PALATABLE TABLETS 500 Antibiotici

SYNULOX PALATABLE TABLETS 500

Amoksicillin , klavulanska kiselina (400 mg+100 mg) tableta za zvakanje

Ciljne vrste:
Psi i mačke

Lekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Haupt Pharma Latina s.r.l., Borgo san Michele (LT) Strada Statale 156 km , 47000 Latina, Italija

Detaljnije >>
SYNULOX RTU Antibiotici

SYNULOX RTU

Amoksicilin, klavulanska kiselina (140 mg + 35 mg), suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda, svinje, psi, mačke

Lekovi za govedaLekovi za svinjeLekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Haupt Pharma Latina s.r.l., Borgo san Michele (LT) Strada Statale 156 km , 47000 Latina, Italija

Detaljnije >>
OXYTOCIN Hormoni

OXYTOCIN

Oksitocin (10 i.j. / ml) rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Kobile , krave, ovce, koze, krmače, kuje i mačke

Lekovi za konjiLekovi za govedaLekovi za ovceLekovi za kozeLekovi za svinjeLekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Biovet JSC, 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska

Detaljnije >>
DEPO PROMONE Hormoni

DEPO PROMONE

Medroksiprogesteron acetat (50 mg/mL)
Suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Psi

Lekovi za psi

Proizvođač:
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, 28700 Puurs, Belgija

Detaljnije >>
DEXAMETHASONE 2mg/ml Kortikosteroidi

DEXAMETHASONE 2mg/ml

Deksametazon (2mg/ml) , rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda, telad, konji, ždrebad, svinje, ovce i psi

Lekovi za govedaLekovi za konjiLekovi za svinjeLekovi za ovceLekovi za psi

Proizvođač:
Alfasan International BV, Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Holandija

Detaljnije >>
DEXAMETHASONE Kortikosteroidi

DEXAMETHASONE

deksametazon natrijum fosfat (2 mg / ml)
rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda, konji, svinje, ovce, koze, psi i mačke

Lekovi za govedaLekovi za konjiLekovi za svinjeLekovi za ovceLekovi za kozeLekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Provet S.A, Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka

Detaljnije >>
PRAZIMEC-D Antihelmintici

PRAZIMEC-D

abamektin, prazikvantel (2 mg + 50 mg/tableti) tablete

Ciljne vrste:
Psi

Lekovi za psi

Proizvođač:
Biovet JSC, 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska

Detaljnije >>
STOZZON-L 20% Antihelmintici

STOZZON-L 20%

levamizol (200 mg /g) oralni prašak

Ciljne vrste:
Goveda, svinje, ovce, koze, živina, psi i mačke

Lekovi za govedaLekovi za svinjeLekovi za ovceLekovi za kozeLekovi za zivinaLekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Provet S.A., Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka

Detaljnije >>
NEOSTOMOSAN Ektoantiparazitici

NEOSTOMOSAN

Transmetrin, tetrametrin (50mg/mL+5 mg/mL)
Koncentrat za emulziju za kupku

Ciljne vrste:
Psi

Lekovi za psi

Proizvođač:
Ceva –Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd, Szallas utca 5, 1107, Budimpešta, Madjarska

Detaljnije >>
STRONGHOLD 30 mg Ektoantiparazitici

STRONGHOLD 30 mg

Selamektin (120 mg/ml)
Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu

Ciljne vrste:
Psi i mačke

Lekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Pharmacia & Upjohn Company , 700 Portage Road, Kalamazoo, Michigan 49001, SAD

Detaljnije >>
STRONGHOLD 15 mg Ektoantiparazitici

STRONGHOLD 15 mg

Selamektin (60 mg/ml)
Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu

Ciljne vrste:
Psi i mačke

Lekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Pharmacia & Upjohn Company , 700 Portage Road, Kalamazoo, Michigan 49001, SAD

Detaljnije >>
ALLERGOVET ® 10% Antihistaminici

ALLERGOVET ® 10%

Difenhidramin (100 mg/ml) rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Psi

Lekovi za psi

Proizvođač:
Biovet JSC, 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska

Detaljnije >>
VIALITON Vitamini

VIALITON

retinol, holekalciferol, tokoferol
(20 mg/ mL + 0,625 mg/ml + 20 mg/ml)
rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Veliki i mali preživari, konji, svinje, psi, mačke i živina

Lekovi za govedaLekovi za ovceLekovi za kozeLekovi za konjiLekovi za svinjeLekovi za psiLekovi za mackeLekovi za zivina

Proizvođač:
Biovet JSC, 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska

Detaljnije >>
RIMADYL Small Animal Injection Antiinflamatorni i antireumatski proizvodi

RIMADYL Small Animal Injection

Karprofen (50 mg/ml) rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Psi i mačke

Lekovi za psi

Proizvođač:
Pfizer Animal Health, Rue Laid Burniat 1 , 1348 Louvain-la-Neuve, Belgija

Detaljnije >>
RIMADYL PALATABLE TABLETS 20 mg Antiinflamatorni i antireumatski proizvodi

RIMADYL PALATABLE TABLETS 20 mg

Karprofen (20 mg) Tablete za žvakanje

Ciljne vrste:
Psi stariji od 6 nedelja

Lekovi za psi

Proizvođač:
Pfizer Inc. , Lincoln, 601 West Cornhusker Highway, Nebraska 68521 , SAD

Detaljnije >>
RIMADYL PALATABLE TABLETS 50 mg Antiinflamatorni i antireumatski proizvodi

RIMADYL PALATABLE TABLETS 50 mg

Karprofen (50 mg) Tablete za žvakanje

Ciljne vrste:
Psi stariji od 6 nedelja

Lekovi za psi

Proizvođač:
Pfizer Inc. , Lincoln, 601 West Cornhusker Highway, Nebraska 68521 , SAD

Detaljnije >>
RIMADYL PALATABLE TABLETS 100 mg Antiinflamatorni i antireumatski proizvodi

RIMADYL PALATABLE TABLETS 100 mg

Karprofen (100 mg) Tablete za žvakanje

Ciljne vrste:
Psi stariji od 6 nedelja

Lekovi za psi

Proizvođač:
Pfizer Inc. , Lincoln, 601 West Cornhusker Highway, Nebraska 68521 , SAD

Detaljnije >>
VANGUARD PLUS 5/L                   Vakcine

VANGUARD PLUS 5/L

Vakcina koja sadrži živi virus štenećaka (soj N-CDV), živi Adenovirus pasa ti 2 (soj NL-CPI-5), živi Parvovirus pasa (soj NL-35-D) i inaktivisane bakterije Leptospira spp.

Ciljne vrste:
Psi nakon 6 nedelja starosti

Lekovi za psi

Proizvođač:
Pfizer Animal Health, 601 West Cornhusker HWY, Lincoln, SAD

Detaljnije >>
CAZITEL PLUS Antihelmintici

CAZITEL PLUS

Prazikvantel, pirantel-embonat, febantel (50mg+144mg+150mg)/tabl. Tableta

Ciljne vrste:
Psi

Lekovi za psi

Proizvođač:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd Loughrea, Co. Galway, Irska

Detaljnije >>
DOUXO® Seb Shampoo Pet Program (SOGEVAL)

DOUXO® Seb Shampoo

Ciljne vrste:
Psi i mačke

Lekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Laboratoire SOGEVAL 200 avenue de Mayenne, BP 2227, 53022 LAVAL Cedex 9, France Tél. : 33-2-43-49-51-51 – Fax : 33-2-43-53-97-00 - E-mail : sogeval@sogeval.fr

Detaljnije >>
DOUXO® Pyo Pet Program (SOGEVAL)

DOUXO® Pyo

Antiseptični penušavi rastvor sa hlorheksidinom i fitosfingozinom. Boca od 200 ml

Ciljne vrste:
Psi i mačke

Lekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Laboratoire SOGEVAL 200 avenue de Mayenne, BP 2227, 53022 LAVAL Cedex 9, France Tél. : 33-2-43-49-51-51 – Fax : 33-2-43-53-97-00 - E-mail : sogeval@sogeval.fr

Detaljnije >>
DOUXO® Calm Shampoo NOVA FORMULA Pet Program (SOGEVAL)

DOUXO® Calm Shampoo NOVA FORMULA

Douxo® Calm Shampoo nova formula je jedinstvena formulacija nastala kombinovanjem 6 različitih aktivnih materija.  Boca od 200 ml

Ciljne vrste:
Psi, mačke

Lekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Laboratoire SOGEVAL 200 avenue de Mayenne, BP 2227, 53022 LAVAL Cedex 9, France Tél. : 33-2-43-49-51-51 – Fax : 33-2-43-53-97-00 - E-mail : sogeval@sogeval.fr

Detaljnije >>
PET-PHOS® Growth Ca/P = 1.3 Dog Pet Program (SOGEVAL)

PET-PHOS® Growth Ca/P = 1.3 Dog

Dodatak ishrani za pse. Kutija sa 100 tableta od 1 g

Ciljne vrste:
Psi

Lekovi za psi

Proizvođač:
Laboratoire SOGEVAL 200 avenue de Mayenne, BP 2227, 53022 LAVAL Cedex 9, France Tél. : 33-2-43-49-51-51 – Fax : 33-2-43-53-97-00 - E-mail : sogeval@sogeval.fr

Detaljnije >>
PET-PHOS® Growth Ca/P=2 Dog Pet Program (SOGEVAL)

PET-PHOS® Growth Ca/P=2 Dog

Mineralno-vitaminski dodatak ishrani za pse. Kutija sa  100 tableta od 2 g

Ciljne vrste:
Psi

Lekovi za psi

Proizvođač:
Laboratoire SOGEVAL 200 avenue de Mayenne, BP 2227, 53022 LAVAL Cedex 9, France Tél. : 33-2-43-49-51-51 – Fax : 33-2-43-53-97-00 - E-mail : sogeval@sogeval.fr

Detaljnije >>
PET-PHOS® Senior Dog Pet Program (SOGEVAL)

PET-PHOS® Senior Dog

Dodatak ishrani za pse

Ciljne vrste:
Psi

Lekovi za psi

Proizvođač:
Laboratoire SOGEVAL 200 avenue de Mayenne, BP 2227, 53022 LAVAL Cedex 9, France Tél. : 33-2-43-49-51-51 – Fax : 33-2-43-53-97-00 - E-mail : sogeval@sogeval.fr

Detaljnije >>

Kategorije proizvodaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>