Antibiotici

LINCOMYCINE-SPECTINOMYCINE

LINCOMYCINE-SPECTINOMYCINE

linkomicin, spektinomicin (50mg/ml + 100 mg/ml) Rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Svinje i ovce

Lekovi za svinjeLekovi za ovce

Proizvođač:
Alfasan International BV, Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Holandija

Detaljnije >>
AMOXYCILLIN 20% LA

AMOXYCILLIN 20% LA

Amoksicilin (u obliku trihidrata) (200 mg/ml)
Rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Krave,telad,svinje,psi i mačke

Lekovi za govedaLekovi za svinjeLekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Alfasan International BV, Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Holandija

Detaljnije >>
ALFATRIM 24%

ALFATRIM 24%

sulfametoksazol, trimetoprim (200mg/ml + 40 mg/ml)
rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Telad, svinje, psi

Lekovi za govedaLekovi za svinjeLekovi za psi

Proizvođač:
Alfasan International BV, Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Holandija

Detaljnije >>
HYDRODOXX®

HYDRODOXX®

Doksiciklin (500 mg/g) prašak za oralni rastvor 

Ciljne vrste:
Svinje i brojleri

Lekovi za svinjeLekovi za zivina

Proizvođač:
Biovet JSC , 39 Petar Rakov Street, 4550 Peštera, Bugarska

Detaljnije >>
RODOTET ®

RODOTET ®

tiamulin, hlortetraciklin
(33,3 + 100,0 mg / g)
premiks za mediciniranu hranu

Ciljne vrste:
Svinje

Lekovi za svinje

Proizvođač:
BIOVET JSC , 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska

Detaljnije >>
RODOTIUM ® 10%

RODOTIUM ® 10%

Tiamulin
100,0 mg / ml
rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Svinje

Lekovi za svinje

Proizvođač:
BIOVET JSC , 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska

Detaljnije >>
RODOTIUM ® 10% PREMIX

RODOTIUM ® 10% PREMIX

tiamulin (100 mg / g) premiks za mediciniranu hranu

Ciljne vrste:
Svinje

Lekovi za svinje

Proizvođač:
BIOVET JSC , 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska

Detaljnije >>
TYLOVET ® B-200

TYLOVET ® B-200

Tilozin (200 mg/ml)
Rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda, telad, ovce, koze i svinje

Lekovi za govedaLekovi za ovceLekovi za kozeLekovi za svinje

Proizvođač:
BIOVET JSC , 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska

Detaljnije >>
TYLOVET ® PULVIS

TYLOVET ® PULVIS

tilozin (500 mg/g)
prašak za oralni rastvor

Ciljne vrste:
Telad, svinje, pilići i ćurke

Lekovi za govedaLekovi za svinjeLekovi za zivina

Proizvođač:
BIOVET JSC , 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska

Detaljnije >>
TILMOVET 30%

TILMOVET 30%

tilmikozin (300 mg/mL )
rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda

Lekovi za goveda

Proizvođač:
BIOVET JSC , 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska

Detaljnije >>
GENTAMICIN 10 %

GENTAMICIN 10 %

za primenu na životinjama
gentamicin (100 mg/ml) , rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda

Lekovi za goveda

Proizvođač:
Biovet JSC, 39 Petar Rakov Street, 4550 Peštera, Bugarska

Detaljnije >>
MASTICEN POMADA

MASTICEN POMADA

kloksacilin, ampicilin (200mg +75mg)/špricu
Intramamarna suspenzija

Ciljne vrste:
Krave u laktaciji

Lekovi za goveda

Proizvođač:
CENAVISA S.A., SPAIN Cami Pedra Estela, s/n Reus, Španija

Detaljnije >>
MASTICEN SECADO

MASTICEN SECADO

Kloksacilin (1000mg)/špricu , Intramamarna suspenzija

Ciljne vrste:
Krave

Lekovi za goveda

Proizvođač:
CENAVISA S.A., SPAIN Cami Pedra Estela, s/n Reus, Španija

Detaljnije >>
CEVAXEL-RTU

CEVAXEL-RTU

Ceftiofur ( 50 mg/ ml) suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda i svinje

Lekovi za govedaLekovi za svinje

Proizvođač:
Ceva Sante Animale , 10 Avenue de la Ballastiere, 33500 Libourne, Francuska

Detaljnije >>
QUINOEX -10

QUINOEX -10

Enrofloksacin (100 mg/ml), oralni rastvor

Ciljne vrste:
Kokoške (nosilje u odgoju, brojleri) i ćurke

Lekovi za zivina

Proizvođač:
Ceva Sante Animale , 10, avenue de la Balastiere, Zone Industrielle, Libourne, Francuska

Detaljnije >>
VETRIMOXIN  50

VETRIMOXIN 50

amoksicilin ( 500 mg/g)
prašak za oralni rastvor

Ciljne vrste:
Telad, svinje i brojleri

Lekovi za govedaLekovi za svinjeLekovi za zivina

Proizvođač:
Ceva Sante Animale , Tres le Bois , ZI Loudeac, Francuska

Detaljnije >>
SPIROVET

SPIROVET

Spiramicin (600 000 i.j. / ml)
Rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda i svinje

Lekovi za govedaLekovi za svinje

Proizvođač:
Ceva Sante Animale , Z.I. La Ballastiere, 33500 Libourne, Francuska

Detaljnije >>
VETRIMOXIN LA

VETRIMOXIN LA

Amoksicilin (150 mg / ml)
suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda i svinje

Lekovi za govedaLekovi za svinje

Proizvođač:
Ceva Sante Animale, Z.I. La Ballastiere, BP 126, 33501 Libourne Cedex , Francuska

Detaljnije >>
COLIVET SOLUTION

COLIVET SOLUTION

kolistin ( 2 000 000 i.j./ml ) oralni rastvor

Ciljne vrste:
Svinje i živina (brojleri i roditelji lakog i teškog materijala)

Lekovi za svinjeLekovi za zivina

Proizvođač:
Ceva Sante Animale, Z.I. Loudeac, Tres le Bois, Francuska

Detaljnije >>
DOXYCYCLINE 50%  WSP

DOXYCYCLINE 50% WSP

Doksiciklin (500 mg/g) oralni prašak

Ciljne vrste:
Telad, svinje i brojleri

Lekovi za govedaLekovi za svinjeLekovi za zivina

Proizvođač:
DOPHARMA , Zalmveg 24, 4941 VX Raamdonskveer, Holandija

Detaljnije >>
OXYTETRACYCLINE 50  WSP

OXYTETRACYCLINE 50 WSP

Oksitetraciklin (500 mg/g) oralni prašak

Ciljne vrste:
Telad, svinje, živina

Lekovi za govedaLekovi za svinjeLekovi za zivina

Proizvođač:
DOPHARMA , Zalmveg 24, 4941 VX Raamdonskveer, Holandija

Detaljnije >>
COLISTIN 4800 WSP

COLISTIN 4800 WSP

Kolistin   
4.800.000 i.j./ g
Prašak za oralni rastvor

Ciljne vrste:
Goveda (telad), svinje i živina

Lekovi za govedaLekovi za svinjeLekovi za zivina

Proizvođač:
Dopharma B.V., Zalmweg 24, 4941 VX Raamsdonksveer, Holandija

Detaljnije >>
PENSTREP-JECT

PENSTREP-JECT

Benzilpenicilin-prokain, dihidrostreptomicin

(200.000 ij/ml + 200 mg/ml)

Suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda, ovce i svinje

Lekovi za govedaLekovi za ovceLekovi za svinje

Proizvođač:
Dopharma B.V., Zalmweg 24, 4941 VX Raamsdonksveer, Holandija

Detaljnije >>
CONVENIA

CONVENIA

Cefovecin (80 mg/ml)
Prašak i rastvarač za rastvor za injekcije

Ciljne vrste:
Psi i mačke

Lekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Haupt Pharma Latina S.r.L, Strada Statale 156 Km 47,60004100 Borgo San Michele (Latina), Italija

Detaljnije >>
CLAMOXYL LA

CLAMOXYL LA

Amoksicilin u obliku amoksicilin trihidrata 150mg/ml
Suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda, ovce, svinje,telad,junad,jagnjad,psi i mačke

Lekovi za govedaLekovi za ovceLekovi za svinjeLekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Haupt Pharma Latina s.r.l. , Borgo san Michele (LT) Strada Statale 156 km 47000 Latina, Italija

Detaljnije >>
ORBENIN EXTRA DRY COW

ORBENIN EXTRA DRY COW

Kloksacilin (600 mg )
Intramamarna suspenzija

Ciljne vrste:
Krave u zasušenju

Lekovi za goveda

Proizvođač:
Haupt Pharma Latina S.r.l. , SS 156 km 50, Borgo San Michele, Latina, Italija

Detaljnije >>
SYNULOX PALATABLE TABLETS 50

SYNULOX PALATABLE TABLETS 50

Amoksicillin , klavulanska kiselina (40 mg+10mg)
Tableta za žvakanje

Ciljne vrste:
Psi i mačke

Lekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Haupt Pharma Latina s.r.l., Borgo san Michele (LT) Strada Statale 156 km , 47000 Latina, Italija

Detaljnije >>
SYNULOX PALATABLE TABLETS 250

SYNULOX PALATABLE TABLETS 250

Amoksicillin , klavulanska kiselina (200 mg+50 mg)
Tableta za žvakanje

Ciljne vrste:
Psi i mačke

Lekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Haupt Pharma Latina s.r.l., Borgo san Michele (LT) Strada Statale 156 km , 47000 Latina, Italija

Detaljnije >>
SYNULOX PALATABLE TABLETS 500

SYNULOX PALATABLE TABLETS 500

Amoksicillin , klavulanska kiselina (400 mg+100 mg) tableta za zvakanje

Ciljne vrste:
Psi i mačke

Lekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Haupt Pharma Latina s.r.l., Borgo san Michele (LT) Strada Statale 156 km , 47000 Latina, Italija

Detaljnije >>
SYNULOX RTU

SYNULOX RTU

Amoksicilin, klavulanska kiselina (140 mg + 35 mg), suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda, svinje, psi, mačke

Lekovi za govedaLekovi za svinjeLekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Haupt Pharma Latina s.r.l., Borgo san Michele (LT) Strada Statale 156 km , 47000 Latina, Italija

Detaljnije >>
SYNULOX LC

SYNULOX LC

Amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon
(200 mg+50 mg+10 mg)
intramamarna suspenzija

Ciljne vrste:
Goveda

Lekovi za goveda

Proizvođač:
Haupt Pharma Latinas.r.l., Borgo san Michele (LT) Strada Statale 156 km , 47000 Latina Italija

Detaljnije >>
ORBENIN DC

ORBENIN DC

Benzatin kloksacilin 500mg
Intramamarna suspenzija

Ciljne vrste:
Goveda

Lekovi za goveda

Proizvođač:
Haupt Pharma s.r.l.Borgo san Michele (LT) Strada Statale 156km50-LatinaItalija

Detaljnije >>
ALBADRY PLUS

ALBADRY PLUS

Benzilpenicilin-prokain ,novobiocin (200000 i.j. +400 mg)
Intramamarna suspenzija

Ciljne vrste:
Goveda

Lekovi za goveda

Proizvođač:
Norbrook Laboratories Ltd. , Station Works , Newry , County Down Severna Irska,Velika Britanija

Detaljnije >>
TETRA DELTA

TETRA DELTA

novobiocin (100 mg), neomicin (105 mg), benzilpenicilin-prokain (100.000 i.j.), dihidrostreptomicin (100 mg), prednizolon (10 mg)
Intramamarna suspenzija

Ciljne vrste:
Goveda (krave u laktaciji)

Lekovi za goveda

Proizvođač:
Norbrook laboratories Ltd. Station Works, Newry,Co Down, BT 356 jp,Severna Irska Velika Britanija

Detaljnije >>
LINCO SPECTIN INJ

LINCO SPECTIN INJ

Linkomicin, spektinomicin (50 mg/mL+100 mg/mL) Rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Svinje,telad do početka preživanja, psi i mačke

Lekovi za svinjeLekovi za govedaLekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Pfizer Manufacturing Belgium NV , Rijksweg 12,B-2870, Puurs, Belgija

Detaljnije >>
LINCOCIN FORTE S

LINCOCIN FORTE S

Linkomicin, neomicin (330 mg+100 mg)
Intramamarni rastvor

Ciljne vrste:
Krave u laktaciji

Lekovi za goveda

Proizvođač:
Pfizer Manufacturing Belgium NV , Rijksweg 12,B-2870,Puurs, Belgija

Detaljnije >>
DRAXXIN

DRAXXIN

Tulatromicin (100 mg/mL)
Rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda i svinje

Lekovi za govedaLekovi za svinje

Proizvođač:
Pfizer PGM , Amboise, Zone industrielle-29 route des industries, 37530 Poce sur CisseFrancuska

Detaljnije >>
LINCO SPECTIN 100

LINCO SPECTIN 100

Linkomicin, spektinomicin (222 mg/g +444 mg/g)
Prašak za oralni rastvor

Ciljne vrste:
Svinje i živina

Lekovi za svinjeLekovi za zivina

Proizvođač:
Pfizer Service Company BVBA (ELC), Hoge Wei 10, Zaventem, Belgija

Detaljnije >>
LINCO SPECTIN 44

LINCO SPECTIN 44

Linkomicin, spektinomicin (22 mg/g + 22 mg/g)
Premiks za mediciniranu hranu

Ciljne vrste:
Svinje

Lekovi za svinje

Proizvođač:
Pfizer Service Company BVBA (ELC), Hoge Wei, Zaventem, Belgija

Detaljnije >>
NAXCEL

NAXCEL

Ceftiofur (100mg/ml)
Suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Svinje

Lekovi za svinje

Proizvođač:
Pharmacia &Upjohn Company,A Division of Pfizer Inc. 7000 Portage Road,Kalamazoo,Michigan 49001 SAD

Detaljnije >>
EXCENEL RTU

EXCENEL RTU

Ceftiofur (50 mg/ml),suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Svinje i goveda

Lekovi za govedaLekovi za svinje

Proizvođač:
Pharmacia and Upjohn, 7000 Portage Road, Kalamazoo, Michigan, SAD

Detaljnije >>
GENTAMICIN 5%  inj

GENTAMICIN 5% inj

Gentamicin sulfat (50 mg/ml) Rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke

Lekovi za konjiLekovi za govedaLekovi za ovceLekovi za kozeLekovi za svinjeLekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Provet S.A, Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka

Detaljnije >>
OXYVET INTRAUTERINEPESSARIES

OXYVET INTRAUTERINEPESSARIES

Oksitetraciklin (500 mg) Intrauterina tableta

Ciljne vrste:
Krave, kobile, svinje, ovce i koze

Lekovi za govedaLekovi za konjiLekovi za svinjeLekovi za ovceLekovi za koze

Proizvođač:
Provet S.A, Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka

Detaljnije >>
MESSIPEN

MESSIPEN

Ampicilin (150 mg/ml) suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda, konji, svinje, ovce, koze

Lekovi za govedaLekovi za konjiLekovi za svinjeLekovi za ovceLekovi za koze

Proizvođač:
Provet S.A, Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka

Detaljnije >>
OPTIPRIME 48%

OPTIPRIME 48%

Sulfadiazin, trimetoprim (400 mg/ml+80 mg/ml)
suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda, konji, svinje, ovce i koze

Lekovi za govedaLekovi za konjiLekovi za svinjeLekovi za ovceLekovi za koze

Proizvođač:
Provet S.A. Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka

Detaljnije >>
OXYVET SPRAY

OXYVET SPRAY

Oksitetraciklin 3,5 g/boci , sprej za kožu, rastvor

Ciljne vrste:
Konji, goveda, svinje, koze, ovce, psi i mačke

Lekovi za konjiLekovi za govedaLekovi za svinjeLekovi za kozeLekovi za ovceLekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Provet S.A. Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka

Detaljnije >>

Kategorije proizvodaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>