Hormoni

OXYTOCIN

OXYTOCIN

Oksitocin (10 i.j. / ml) rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Kobile , krave, ovce, koze, krmače, kuje i mačke

Lekovi za konjiLekovi za govedaLekovi za ovceLekovi za kozeLekovi za svinjeLekovi za psiLekovi za macke

Proizvođač:
Biovet JSC, 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska

Detaljnije >>
SYNCRO-PART ® 30 mg

SYNCRO-PART ® 30 mg

fluorogeston acetat 30 mg , vaginalni sunđer

Ciljne vrste:
Ovce (ovce i šilježad)

Lekovi za ovce

Proizvođač:
CEVA Sante Animale , Zone Industrielle,10 avenue de la Balastiere, 33500 Libourne, Francuska

Detaljnije >>
FERTIPIG

FERTIPIG

Serumski gonadotropin, horionski gonadotropin

(400 i.j./5 mL + 200 i.j./5 mL)

liofilizat i rastvarač za rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Svinje (krmače)

Lekovi za svinje

Proizvođač:
Ceva Sante Animale La Ballastiere, Zone Industrielle, Libourne, Francuska

Detaljnije >>
ENZAPROST T

ENZAPROST T

Dinoprost (5 mg/ml) rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda: krave i juniceSvinje: krmače i nazimice

Lekovi za govedaLekovi za svinje

Proizvođač:
Ceva Sante Animale, 10, avenue de la Balastiere, 33500 Libourne, Francuska

Detaljnije >>
OVARELIN

OVARELIN

gonadorelin (0,05 mg/ml), rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Krave i junice

Lekovi za goveda

Proizvođač:
Ceva Sante Animale, 10, avenue de la Balastiere, 33500 Libourne, Francuska

Detaljnije >>
DEPO PROMONE

DEPO PROMONE

Medroksiprogesteron acetat (50 mg/mL)
Suspenzija za injekciju

Ciljne vrste:
Psi

Lekovi za psi

Proizvođač:
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, 28700 Puurs, Belgija

Detaljnije >>
DINOLYTIC

DINOLYTIC

Dinoprost (5mg/ml)
Rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda, konji i svinje

Lekovi za govedaLekovi za konjiLekovi za svinje

Proizvođač:
Pfizer Manufacturing Belgium, Rijksweg 12, B-3670 Puurs, Belgija

Detaljnije >>

Kategorije proizvodaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>