Proizvodi - Hormoni

Alfaglandin C

Alfaglandin C

Ciljne vrste:

Krave

Proizvođač:

Alfasan Holandija

Nosilac dozvole:
Farmanima d.o.o.
Sastav:
Kloprostenol 0.25 mg/ml
Doziranje i način primene:
Prema uputstvu za lek!
Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:
Pročitati uputstvo za lek!
Način izdavanja:
Na recept veterinara
Pakovanje:
20 ml
Lek je namenjen za terapiju poremećaja polnog ciklusa krava
Kontaktirajte nas