Proizvodi - Hormoni

Dexamethasone

Dexamethasone

Ciljne vrste:

Goveda, konje, svinje, ovce, koze, pse i mačke

Proizvođač:

Provet S.A Grčka

Nosilac dozvole:
Farmanima d.o.o.
Sastav:
Deksametazon 2 mg/ml
Doziranje i način primene:
Prema uputstvu za lek!
Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:
Pročitati uputstvo za lek!
Način izdavanja:
Na recept veterinara
Pakovanje:
50 ml
Potporna terapija kod alergija, reumatskih i dermatoloških bolesti
Kontaktirajte nas