Proizvodi - Kokcidiostatik

Cevazuril 50 mg/ml

Cevazuril 50 mg/ml

Ciljne vrste:

Živina

Proizvođač:

Ceva Sante Animale

Nosilac dozvole:
Farmanima d.o.o.
Sastav:
Toltrazuril 50 mg/ml
Doziranje i način primene:
Prema uputstvu za lek!
Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:
Pročitati uputstvo za lek!
Način izdavanja:
Na recept veterinara
Pakovanje:
250 ml, 1 L
Lek je namenjen za terapiju kokcidioze kod svinja
Kontaktirajte nas