Proizvodi - Kokcidiostatik

Sacox ® 120 Microgranulate

Sacox ® 120 Microgranulate

Ciljne vrste:

Živina

Proizvođač:

Huvepharma

Nosilac dozvole:
Farmanima d.o.o.
Sastav:
salinomicin 120 mg/g
Doziranje i način primene:
Prema uputstvu za lek!
Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:
Pročitati uputstvo za lek!
Način izdavanja:
Na recept veterinara
Pakovanje:
25 kg
Dodatak hrani za živinu
Kontaktirajte nas