Proizvodi - Stočarstvo

Vetrimoxin 50

Vetrimoxin 50

Ciljne vrste:

Telad, svinje i brojleri

Proizvođač:

Ceva Sante Animale

Nosilac dozvole:
Farmanima d.o.o.
Sastav:
Amoksicilin 500 mg/g
Doziranje i način primene:
Prema uputstvu za lek!
Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:
Pročitati uputstvo za lek!
Način izdavanja:
Na recept veterinara
Pakovanje:
1 kg
Lek je namenjen za terapiju bakterijskih infekcija
Kontaktirajte nas