Proizvodi - Živinarstvo

Cevac IBD L

Cevac IBD L

Ciljne vrste:

Živina

Proizvođač:

Ceva-Phylaxia

Nosilac dozvole:
Farmanima d.o.o.
Sastav:
Vakcina koja sadrži živi atenuirani virus infektivnog burzitisa živine soj Winterfield 2512, G-61
Doziranje i način primene:
Prema uputstvu za lek!
Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:
Pročitati uputstvo za lek!
Način izdavanja:
Na recept veterinara
Pakovanje:
1000 doza, 2500 doza
Vakcina koja štiti živinu od Gumboro bolesti
Kontaktirajte nas