Proizvodi - Živinarstvo

Coxidin ® 200 Microgranulate

Coxidin ® 200 Microgranulate

Ciljne vrste:

Živina

Proizvođač:

Huvepharma

Nosilac dozvole:
Farmanima d.o.o.
Sastav:
monenzin 200 mg/g
Doziranje i način primene:
Prema uputstvu za lek!
Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:
Pročitati uputstvo za lek!
Način izdavanja:
Na recept veterinara
Pakovanje:
25 kg
Dodatak hrani za živinu
Kontaktirajte nas